Svalová vlákna přežvýkavců chovaných farmovým způsobem

LEBEDOVÁ, Nicole, BUREŠ, Daniel, NEEDHAM, T. a BARTOŇ, Luděk. Svalová vlákna přežvýkavců chovaných farmovým způsobem. Maso, 2023, roč. 33(6), s. 20-26. ISSN 1210-4086.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz23132.pdf
Abstrakt

V současné době se těší vzrůstající popularitě chov nedomestikovaných přežvýkavců využívaných k produkci masa. Při dodávce tohoto masa na trh je však žádoucí zajistit jeho dostatečnou a vyrovnanou kvalitu, která může být ovlivněna řadou faktorů, včetně histologického složení svalu. Porozumění těmto vlastnostem je klíčem k tomu, aby mohly být nalezeny vhodné způsoby zpracování a využití jednotlivých svalových partií daných druhů zvířat. Cílem studie proto bylo porovnat vlastnosti svalových vláken u farmově chovaných daňků evropských a antilop losích s identickými svaly skotu. Do experimentu bylo zařazeno 30 samců (10 od každého druhu), z jejich jatečných těl byly odebrány vzorky svalů longissimus thoracis et lumborum (LTL, roštěná), triceps brachii (TB, vysoká plec) a rectus abdominis (RA, pupek), které byly podrobeny histologické analýze složení svalových vláken. Skot měl oproti nedomestikovaným přežvýkavcům výrazně větší plochu svalových vláken u všech sledovaných svalů. Sval LTL daňků a antilop měl nižší podíl vláken typu I a vyšší podíl vláken typu IIA v porovnání se skotem. Navíc měl LTL daňků a antilop nižší podíl vláken typu I než jejich TB a RA, což nebylo pozorováno u skotu. Tyto rozdíly jsou pravděpodobně způsobeny genetickou adaptací těchto druhů k rychlému pohybu.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníChov skotu