Vliv lykopenu a vitaminu E na růst, kvalitu a oxidativní stabilitu stehenního svalstva brojlerových kuřat

BUBANCOVÁ, Ivana a STRAKOVÁ, E., 2011 Vliv lykopenu a vitaminu E na růst, kvalitu a oxidativní stabilitu stehenního svalstva brojlerových kuřat. In XIII, konference mladých vědeckých pracovníků s mezinárodní účastí. Brno: VFU, s. 84-86. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz11120.pdf
Abstrakt

Byl proveden 2×3 faktoriální pokus na zhodnocení vlivu lykopenu (L, 0 a 75 mg/kg) a α-tokoferol acetátau (E, 0, 50 a 100 mg/kg) v krmné směsi pro kuřata na růst, oxidační stabilitu a chemické složení stehenního svalstva a obsah vitaminů v mase a játrech. Průkazné interakce mezi L a E byly zjištěny u tělesné hmotnosti 21. den věku, obsahu malondialdehydu v čerstvém a 3 dny skladovaném stehenním svalstvu při teplotě 2,5 až 4 °C, obsah cholesterolu ve stehenním svalstvu a obsah L v játrech. Kuřata s nejvyšší tělesnou hmotností byla krmena přidavkem 75 mg/kg L s 50 mg/kg E. Doplněk α-tokoferol acetátu zvýšil oxidační stabilitu čerstvého a skladovaného masa. Nejnižší hodnota obsahu cholesterolu v mase byla zaznamenána u brojlerů krmených 75 mg/kg L oproti kontrolní skupině. U diet s přídavkem vitaminu E došlo ke snížení obsahu tuku a zvýšení obsahu popela ve stehenním svalstvu. Nejvyšší koncentrace L v játrech byla stanoven u diety s nejvyšší úrovní E a L, ve srovnání s kontrolní.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníFyziologie výživy a jakost produkce