Vliv moučky z cvrčka domácího (acheta domesticus) na kvalitu masa kuřat

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Vliv moučky z cvrčka domácího (acheta domesticus) na kvalitu masa kuřat. Autoři: ENGLMAIEROVÁ, Michaela, SKŘIVANOVÁ, Věra a SKŘIVAN, Miloš.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-259-2. 0000-00-00.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované; metodiky; software
Interní odkaz21166.pdf
Abstrakt

Metodika je zaměřena na porovnání ukazatelů užitkovosti a kvality masa kuřat krmených dietou s různými úrovněmi přídavku moučky z cvrčka domácího. Hmyz je významným zdrojem bílkovin, antimikrobiálních peptidů, minerálů, vitaminů a tuku. A vzhledem k jeho rychlému růstu, snadné reprodukční schopnosti a příznivé konverzi krmiva může být považován za důležitý alternativní zdroj bílkovin v krmivech pro drůbež, pro níž je při venkovním chovu přirozenou součástí potravy. Zatím je ale jen málo dostupných informací týkajících se této problematiky. Metodika tedy přináší nové informace s ohledem na vhodnost zařazení moučky z cvrčka domácího do krmných směsí pro brojlerová kuřata stanovenou na základě míry ovlivnění užitkovosti a kvality masa takto vykrmovaných kuřat.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace, Kvalita a bezpečnost produkce kuřecího masa při zkrmování moučky z hmyzu, limitovaném krmení a pastvě
Ke stažení 21166
OdděleníFyziologie výživy a jakost produkce