Vliv přídavku vitaminu C a selenu na kvalitu kuřecího masa

SKŘIVAN, Miloš, ENGLMAIEROVÁ, Michaela a BUBANCOVÁ, Ivana., 2011 Vliv přídavku vitaminu C a selenu na kvalitu kuřecího masa. In Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků. Praha: ČZU, VÚŽV v.v.i., s. 24-28. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz11180.pdf
Abstrakt

Byly hodnoceny vlivy vitaminu C (0, 280 a 560 mg/kg krmné směsi) a selenu (bez selenu, seleničitan sodný nebo selenizované kvasnice; Se) o obsahu 0,3 mg/kg na složení a stabilitu stehenního svalstva brojlerů. Průkazná interakce vitaminu C a Se byla zjištěna u obsahu dusíkatých látek (P = 0,013), tuku (P = 0,006) a selenu (P < 0,001). Suplementace diety vitaminem C nebo Se zvýšilo obsah bílkovin v mase na úkor tuku. Selenizované kvasnice byly účinnější v obohacení masa selenem než seleničitan. Přídavek vitaminu C snížil (P = 0,002) koncentraci vitaminu A v mase brojlerů krmených dietou se seleničitanem sodným nebo bez přídavku Se. Obohacení diet vitaminem C v kombinaci se Se průkazně (P = 0,018) snížilo oxidaci lipidů v mase, které bylo skladováno 5 dní.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníFyziologie výživy a jakost produkce