Vliv výživy a imunokastrace na intenzitu růstu a kvalitu masa farmově chovaných daňků evropských

BUREŠ, Daniel, LEBEDOVÁ, Nicole, NEEDHAM, T., KUDRNÁČOVÁ, Eva, CEACERO, Francisco a BARTOŇ, Luděk. Vliv výživy a imunokastrace na intenzitu růstu a kvalitu masa farmově chovaných daňků evropských. Maso, 2023, roč. 33(6), s. 27-35. ISSN 1210-4086.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz23130.pdf
Abstrakt

Cílem předložené práce bylo vyhodnotit vliv různého způsobu výživy a imunokastrace na intenzitu růstu a kvalitu masa farmově chovaných daňků evropských. Do experimentu bylo zařazeno celkem 40 třináctiměsíčních samců, kteří byli rozděleni na dvě skupiny s různým množstvím předkládaného doplňkového koncentrovaného krmiva po dobu 112 dnů. U poloviny zvířat každé skupiny byla provedena imunokastrace. Vyšší množství doplňkového krmení se projevilo na vyšší intenzitě růstu v období výkrmu i na vyšší jatečné výtěžnosti poražených zvířat, zatímco vliv imunokastrace na tyto ukazatele prokázán nebyl. Analýza chemického složení tří svalů (longissimus thoracis et lumborum, biceps femoris a supraspinatus) nalezla rozdíly v obsahu bílkovin, vyšší hodnoty byly pozorovány u nekastrovaných samců nebo u skupiny krmené intenzivnější krmnou dávkou. Maso jedinců této skupiny obsahovalo také vyšší množství intramuskulárního tuku ve srovnání s daňky krmenými menším množstvím doplňkového krmiva. Z výsledků senzorické analýzy vyplývá, že imunokastrace pozitivně ovlivnila celkovou intenzitu vůně, křehkost a šťavnatost grilovaných steaků nejdelšího zádového svalu, zatímco maso zvířat krmených nižším množstvím doplňkového krmiva vynikalo intenzivnější vůní po travním porostu.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníChov skotu