Vliv výživy a vegetační fáze konopí na antistafylokokovou aktivitu

MALÍKOVÁ, Lucie, SKŘIVANOVÁ, Eva a MALÍK, Matěj., 2023 Vliv výživy a vegetační fáze konopí na antistafylokokovou aktivitu. In Aktuální poznatky ve výživě a zdraví zvířat a bezpečnosti produktů 2023. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., s. 15-20. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz23174.pdf
Abstrakt

Konopí (Cannabis sativa L.) je rostlina, která v posledních letech získává stále větší pozornost díky svým potenciálním léčebným vlastnostem a významu v oblasti zemědělství a průmyslu. Jednou z podstatných oblastí výzkumu týkající se konopí je jeho antistafylokoková aktivita. Stafylokokové infekce představují závažný zdravotní problém jak u lídí, tak v chovech hospodářských zvířat. Vážné vedlejší účinky v současnosti používaných antibiotik a šíření genů antibiotické rezistence bakterií, jako je methicilin rezistentní Staphylococcus aureus, představují stále větší hrozbu pro veřejné zdraví. Výsledky této studie prokázaly účinek ethanolových extraktů C. sativa proti oběma testovaným kmenům S. aureus (MSSA a MRSA) napříč všemi testovanými vegetačními fázemi (první až sedmý týden růstu). Nejvyšší antistafylokokový účinek byl u všech výživových variant zaznamenán v sedmém týdnu.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníFyziologie výživy a jakost produkce