Vliv zařazení odslupkovaných semen lupiny bílé do výkrmové diety pro králíky na užitkovost a chemické, fyzikální a senzorické vlastnosti králičího masa

UHLÍŘOVÁ, Linda a VOLEK, Zdeněk. Vliv zařazení odslupkovaných semen lupiny bílé do výkrmové diety pro králíky na užitkovost a chemické, fyzikální a senzorické vlastnosti králičího masa. Maso, 2019, roč. 30(3), s. 27-33. ISSN 1210-4086.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz19059.pdf
Abstrakt

Cílem práce bylo rozšířit naše dosavadní znalosti o nové informace týkající se vlivu odslupkovaných semen lupiny bílé (OLB) na užitkovost a chemické, fyzikální a senzorické vlastnosti králičího masa. Studie porovnávala výkrmovou dietu s obsahem OLB (V-OLB) a výkrmovou dietu na bázi sójového extrahovaného šrotu (V-SEŠ). Podávání diety s obsahem OLB snížilo Warner-Bratzlerovu sílu střihu u tepelně upravené hřbetní svaloviny (Longissimus lumborum) králíků (P = 0,003). Tento nález byl potvrzen při senzorické analýze, kdy byla zjištěna vyšší křehkost (P= 0,012) a vláknitost (P = 0,003) masa králíků krmených dietou V-OLB. Podávání diety V-OLB se projevilo také snížením saturačního (P = 0,001) a thrombogenního (P = 0,001) indexu ve stehenní svalovině králíků. U králíků ze skupiny V-OLB byla zjištěna lepší konverze krmiva (P = 0,001).

ProjektOptimalizace proteinové výživy monogastrických zvířat na bázi odrůd semen lupiny bílé (Lupinus albus), Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníFyziologie výživy a jakost produkce