Výkrm na pastvě jako alternativní systém chovu přeštického prasete. Metodika pro chovatele.

DOSTÁLOVÁ, Anne, KOUCKÝ, Milan, VALIŠ, Libor a SKLENÁŘ, J. Výkrm na pastvě jako alternativní systém chovu přeštického prasete. Metodika pro chovatele.. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., 2014, 39 s. ISBN 978-80-7403-134-2
Kateg. publikaceOstatní..
Počet stran39
Interní odkaz14169.pdf
Abstrakt

Pro plemeno uchovávané jako genetický zdroj bez dalšího zušlechťování a s nižšími nároky, byla navržena extenzivní technologie, která spočívá v uplatnění sezónního výkrmu na pastvě při zkrmování kompletních krmných směsí složených z tuzemských komponentů. U přeštických prasat byly v tomto systému zaznamenány srovnatelné nebo vyšší přírůstky, lepší konverze krmiva a příznivější složení mastných kyselin a vyšší hladina vitaminu E v konečných produktech. U pastevních skupin s nižším zastoupením N látek v krmné dietě byl zaznamenán vyšší obsah intramuskulárního tuku. Tento systém výkrmu je vhodný pro chovatele s chovem malé až střední velikosti, nejlépe s možností vlastní produkce krmných plodin.

ProjektKvalita a bezpečnost produktů genetických zdrojů prasat, drůbeže, králíků a nutrií v konvenčním a ekologickém chovu
Ke stažení 14169
OdděleníChov prasat, Dokumentace a propagace