Výroba mléka a plemenářské výrobky

KVAPILÍK, Jindřich a BURDYCH, Jiří. Výroba mléka a plemenářské výrobky. Náš chov, 2012, roč. 72(5), s. 27-30. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz12043.pdf
Abstrakt

Plemenářské výkony dosáhly v roce 2010 u souboru 54 českých podniků s výrobou mléka v průměru 1360 Kč (415 až 2830 Kč) na krávu a rok a 0,19 Kč (0,06 až 0,42 Kč) na litr mléka, resp. 2,2 % (0,9 až 5,5 %) celkových nákladů na prodané mléko. Mezi plemenářskými výkony a některými ukazateli, např. počtem krav ve stádě, náklady na krávu a rok a na litr dodaného mléka aj. byly zjištěny průkazné závislosti. Neprůkazné závislosti mezi plemenářskými výkony a produkčními ukazateli (inseminační index, mezidobí, odchov telat na 100 krav aj.) však neumožňují stanovit jednoznačně hlavní faktor, který‘ o výši této položky rozhoduje. Vzhledem k výraznému vlivu plodnosti dojnic na ekonomické výsledky výroby mléka je nutno náklady na plemenářské výkony posuzovat se zřetelem na cíle a situaci každého podniku s výrobou mléka.

ProjektOptimalizace výživy a chovu dojnic v podmínkách zemědělské politiky EU
OdděleníChov skotu, Výživa a krmení hospodářských zvířat