Vývoj ekonomických ukazatelů ve výrobě mléka za r.2008-2011

KRPÁLKOVÁ, Lenka a BURDYCH, Jiří. Vývoj ekonomických ukazatelů ve výrobě mléka za r.2008-2011. Náš chov, 2012, roč. 72(10), s. 14-16. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz12121.pdf
Abstrakt

Příspěvek se zabývá vyhodnocením hlavních výrobních a ekonomických ukazatelů souboru 48 – 55 podniků chovu dojeného skotu, které ovlivnily výrobu mléka během r. 2008 – 2011. Zejména meziroční pokles nákladů na krmiva v  r. 2009 o 0,33 Kč/l mléka zapříčinil horší výsledky v oblasti reprodukce a dlouhodobě ovlivnil obměnu stáda dojnic. V analyzovaném r. 2011 činil rozdíl zisku mezi 49 podniky s nejnižší (pod 6 tis. kg) a nejvyšší užitkovostí (nad 9 tis. kg) bez započítání dotací 1,45 Kč na litr mléka a se zohledněním dotace pak 1,03 Kč.

ProjektOptimalizace výživy a chovu dojnic v podmínkách zemědělské politiky EU
OdděleníChov skotu, Výživa a krmení hospodářských zvířat