Hledat
PublikaceRok
ILLMANNOVÁ, Gudrun, POKORNÁ, Zuzana a ŠPINKA, Marek. Nursing synchronization and milk ejection failure as maternal strategies to reduce allosuckling in pair-housed sows (Sus scrofa domestica). Ethology, 2005, 111, 652-668. ISSN 0179-1613. 2005
WOLF, Jochen, WOLFOVÁ, Marie a ŽÁKOVÁ, Eliška. Odhad plemenné hodnoty prasat od roku 2005. Náš chov, 2005, roč. 65(7), s. P24-P28. ISSN 0027-8068. 2005
VESELÁ, Zdeňka, PŘIBYL, Josef, ŠAFUS, Petr, VOSTRÝ, Luboš, ŠEBA, K. a ŠTOLC, L. Odhad plemenné hodnoty pro popis zevnějšku mladých zvířat masného skotu. Náš chov, 2005, roč. 65(6), s. 28-32. ISSN 0027-8068. 2005
ZEMAN, Ladislav, ŠAJDLER, P., HOMOLKA, Petr a KUDRNA, Václav. Potřeba živin a tabulky výživné hodnoty krmiv pro koně. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2005, 116 s. ISBN 80-7157-855-X 2005
WOLFOVÁ, Marie, WOLF, Jochen a ŽÁKOVÁ, Eliška. Pozitivní vliv animal modelu na užitkovost prasat. Náš chov, 2005, roč. 65(5), s. P26-P30. ISSN 0027-8068. 2005
BARTOŠ, Luděk, VÍCHOVÁ, Jitka a LANCINGEROVÁ, Jitka. Preorbital gland opening in red deer /Cervus elaphus)calves: Signal of hunger?. Journal of Animal Science, 2005, 83, 124-129. ISSN 0021-8812. 2005
KUDRNA, Václav. Problémy výživy dojnic v období stání na sucho. Náš chov, 2005, roč. 65(11), s. P8-P11. ISSN 0027-8068. 2005
KVAPILÍK, Jindřich. Produkce a nákupní ceny telat. Náš chov, 2005, roč. 65(12), s. 35-39. ISSN 0027-8068. 2005
TOUFAR, Oldřich, DOLEJŠ, Jan a KNÍŽEK, Josef. Produkce amoniaku a jeho inhibice aditiv při chovu prasnic. Náš chov, 2005, roč. 65(12), s. 51-54. ISSN 0027-8068. 2005
KVAPILÍK, Jindřich. Produkce jatečného skotu. In Chov skotu v ČR. Praha: Českomoravská společnost chovatelů, 2005, s. 25-35. ISBN 80-239-5109-2. 2005
PINĎÁK, Alois a MILERSKI, Michal. Produkci a kvalitu jatečných jehňat ovlivňuje více faktorů. Náš chov, 2005, roč. 65(4), s. 64-67. ISSN 0027-8068. 2005
REYES, E., LOBOS A., CARRASCO C., CORTES R., BUBENIK, G., SCHAMS D., BARTOŠ, Luděk a ACUŇA, A. Programma conservacion de la especie nativa Pudu pudu Molina (Mammalia, Cervidae). In Cria en cautividad de fauna chilena. Chile: Universidad de Chile, 2005, s. 363-370. ISBN 956-7987-04-1. 2005
VOLEK, Zdeněk., MAROUNEK, Milan a SKŘIVANOVÁ, Věra. Replacing starch by pectin and inulin in diet of early-weaned rabbits: effect on performance, health and nutrient digestibility. Journal of Animal and Feed Sciences, 2005, 14, 327-337. ISSN 1230-1388. 2005
ČEŘOVSKÝ, Josef a ROZKOT, Miroslav. Reprodukce prasat v praxi: to je inseminace a oxytocin. Náš chov, 2005, roč. 65(2), s. P26-P27. ISSN 0027-8068. 2005
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Rovnice pro aparativní klasifikaci přístroji Fat-O-Meater (FOM), Hennessy Grading Probe (HGP), Ultra FOM 300 a pro manuální metodu ZP. Autoři: PULKRÁBEK, Jan, VALIŠ, Libor a VÍTEK, Martin.. Česká republika, EU. Právní norma 194/2004 Sb., 2005/1/ES. 2005-07-12. 2005
KNÍŽKOVÁ, Ivana a KUNC, Petr. Sání telat versus strojní dojení. Náš chov, 2005, roč. 65(10), s. P34-P35. ISSN 0027-8068. 2005
ŠAFUS, Petr, ŠTÍPKOVÁ, Miloslava, STÁDNÍK, Luděk a PŘIBYL, Josef. Selekční indexy pro býky českého strakatého skotu v České republice. Náš chov, 2005, roč. 65(5), s. 28-32. ISSN 0027-8068. 2005
ŠAFUS, Petr, PŘIBYL, Josef, VESELÁ, Zdeňka, VOSTRÝ, Luboš, ŠTÍPKOVÁ, Miloslava, STÁDNÍK, Luděk a ŠEBA, K. Selekční indexy pro masný skot. Náš chov, 2005, roč. 65(11), s. 22-26. ISSN 0027-8068. 2005
TYROLOVÁ, Yvona. Silážování s konzervanty. Krmivářství, 2005, roč. 9(2), s. P1-P9. ISSN 1212-9992. 2005
TOUFAR, Oldřich a DOLEJŠ, Jan. Snižování emisí amoniaku v chovech brojlerových králíků. Náš chov, 2005, roč. 65(4), s. 69-70. ISSN 0027-8068. 2005
« První ‹ Previous 1 46 136 144 145 146 147 148 152 Next › Poslední » 2901. až 2920. záznam z 3039


VÚŽV v.v.i. > Publikace