Hledat
PublikaceRok
PETR, Jaroslav a KUTHANOVÁ, Zuzana.. Vakcíny proti prionům. Náš chov, 2006, roč. 66(12), s. 30-31. ISSN 0027-8068. 2006
PLUHÁČEK, Jan, BARTOŠ, Luděk a VÍCHOVÁ, Jitka. Variation in incidence of male infanticide within subspecies of plains zebra (Equus burchelli). Journal of Mammalogy, 2006, 87, 35-40. ISSN 0022-2372. 2006
BEČKOVÁ, Růžena a VÁCLAVKOVÁ, Eva. Vepřové maso je zdravé. Náš chov, 2006, roč. 66(1), s. P43-P44. ISSN 0027-8068. 2006
KŘÍŽOVÁ, L., HOMOLKA, Petr, TŘINÁCTÝ, Jiří a HADROVÁ, S. Vliv esenciálních aminokyselin na obsah kaseinu v mléce. Náš chov, 2006, roč. 66(2), s. P32-P33. ISSN 0027-8068. 2006
MATĚJÍČEK, A., KUČEROVÁ, Jitka, NĚMCOVÁ, Eva, ŠTÍPKOVÁ, Miloslava, FRELICH, J. a BOUŠKA, Josef., 2006 Vliv lokusů CSN2 a CSN3 na úroveň plemenných hodnot parametrů mléčné užitkovosti u českého strakatého skotu. In Agroregion 2006. České Budějovice: Jihočeská univerzita, s. 45-48. ISSN 80-7040-869-3 2006
DOKOUPILOVÁ, Adéla a SKŘIVANOVÁ, Věra. Vliv selenu a vitamínu E na kvalitu masa a užitkovost brojlerových králíků. Krmivářství, 2006, roč. 10(2), s. 46-48. ISSN 1212-9992. 2006
DOLEŽAL, Oldřich a PRŮŠOVÁ, Veronika.., 2006 Vliv tepelného stresu na aktuální účinek nádoje vysokobřezích krav. In Den mléka 2006. Praha: ČZU, s. 76-77. ISSN 80-213-1498-2 2006
FIEDLER, Jaromír, TORRES ALVARADO, C. a SMITAL, Jarolav. Vliv užitkových vlastností na náklady selat, běhounů a jatečných prasat. Náš chov, 2006, roč. 66(6), s. 48-49. ISSN 0027-8068. 2006
HANUŠ., O., KUDRNA, Václav, GENČUROVÁ, V., JANŮ, L.., MACEK, A. a JEDELSKÁ, R., 2006 Vlivy kvasničných kultur Saccharomyces cerevisiae v krmné dávce na složení a vlastnosti mléka a zdravotní stav krav. In Den mléka 2006. Praha: ČZU, s. 43-46. ISSN 80-213-1498-2 2006
ČEŘOVSKÝ, Josef a ROZKOT, Miroslav. Zajišťujeme příjem mleziva pro zdraví selat. Náš chov, 2006, roč. 66(9), s. 95-97. ISSN 0027-8068. 2006
DOLEŽAL, Oldřich a GREGORIADESOVÁ, Jitka.. Zchlazená napájecí voda - lék na tepelný stres u krav. Náš chov, 2006, roč. 66(7), s. 22-23. ISSN 0027-8068. 2006
DOLEŽAL, Oldřich a NĚMEČKOVÁ, Jitka. Zdraví vysokoužitkových dojnic je podmíněno chovatelem. Náš chov, 2006, roč. 66(9), s. 69-72. ISSN 0027-8068. 2006
KUDRNA, Václav, ILLEK, Josef, NGUYEN NGOC, A. a POLÁKOVÁ, Karolína., 2006 Zkrmování chráněného methioninu dojnicím v přechodném období. In Výživa zvířat 2006 - proteiny. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, s. 120-123. ISSN 80-7157-954-8 2006
DOLEJŠ, Jan, TOUFAR, Oldřich, KNÍŽEK, Josef a ŠKEŘÍKOVÁ, A., 2006 Změna kompozice bílkovin v mléce dojnic vlivem tepelného stresu. In Den mléka 2006. Praha: ČZU, s. 136-137. ISSN 80-213-1498-2 2006
Novák, Pavel, Kunc, Petr, KNÍŽKOVÁ, Ivana a kolektiv. Zoohygiena prasat v praxi. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., 2006, 90 s. ISBN 80-86454-72-X 2006
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Způsob detekce nulové alely kozího alfa-S1 kaseinu. Autoři: KOTT, Tomáš, CZERNEKOVÁ, Vladimíra a SZTANKÓOVÁ, Zuzana.. Česká republika. Patentový spis CZ 297080 B6. 2006-09-13. 2006
PETR, Jaroslav, RAJMON, Radko, ROZINEK, Jiří, SEDMÍKOVÁ, Markéta, JEŠETA, Michal, CHMELÍKOVÁ, Eva, ŠVESTKOVÁ, Dana a JÍLEK, František.. Activation of pig oocytes Using nitric oxide donors. Molecular Reproduction and Development, 2005, 71, 115-122. ISSN 1040-452X. 2005
VÍCHOVÁ, Jitka a BARTOŠ, Luděk. Allosucling in cattle: Gain or compensation?. Applied Animal Behaviour Science, 2005, 94, 223-235. ISSN 0168-1591. 2005
DANĚK, Petr, ONDRÁČEK, J. a SMOLA, J. Alternativa růstových stimulátorů. Náš chov, 2005, roč. 65(8), s. 61-62. ISSN 0027-8068. 2005
TOUFAR, Oldřich a DOLEJŠ, Jan. Aplikace aditiv do krmné dávky prasat. Krmivářství, 2005, roč. 9(2), s. 36-38. ISSN 1212-9992. 2005
« První ‹ Previous 1 46 136 144 145 146 147 148 156 Next › Poslední » 2901. až 2920. záznam z 3115


VÚŽV v.v.i. > Publikace