Chov masného skotu a kvalita masa

Nadřazené odděleníChov skotu
Karta skupiny karta_masnyskot_2023-2