Výživa vysokoužitkových dojnic

Nadřazené odděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat
Karta skupiny karta_vyzivadojnic-final-cz-3-4-19
Popis

Problematika výživy dojnic a skotu ve výkrmu je ve VÚŽV, v.v.i. řešena dlouhodobě. U vysokoužitkových dojnic byla ověřována např. technika zkrmování komplexních směsných krmných dávek a frekvence krmení během dne. Stálým zaměřením je řešení výživy vysokoužitkových dojnic v průběhu mezidobí, zejména v tranzitním období. Řada výsledků byla dosažena v oblasti kvality mléka a to především při zlepšování profilu mastných kyselin a aminokyselin v mléce. Experimentálně bylo ověřeno působení chráněného methioninu. V současné době probíhá výzkum vlivu přídavku sušených kukuřičných výpalků a chráněného lysinu na mléčnou užitkovost. Metodicky se připravují experimenty zabývající se problematikou délky stání na sucho a techniky krmení během něj.

U skotu ve výkrmu byl ověřován vliv semen olejnin a dalších krmiv na zastoupení mastných kyselin v mase a na intenzitu jejich růstu.