Tradiční bonitace nukleového chovu přeštického černostrakatého prasete v Kostelci nad Orlicí

1.10.2019

V areálu pracoviště chovu prasat Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. v Kostelci nad Orlicí se 26. září 2019 uskutečnila již tradiční bonitace nukleového chovu přeštického černostrakatého prasete, původního plemene, které vzniklo v západních Čechách, zejména v podhorské oblasti Přešticka, Domažlicka a Klatovska. Pracoviště je zapojeno do programu ochrany genetických zdrojů jako specializované pracoviště pro kryokonzervaci […]

Výstava Genetické zdroje: Klíč k zemědělské rozmanitosti

1.10.2019

Od 10. září až do 31. října mají návštěvníci Národního zemědělského muzea v Praze možnost zhlédnout výstavu Genetické zdroje: Klíč k zemědělské rozmanitosti. Výstavu připravilo Ministerstvo zemědělství společně s koordinátory Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů − Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v. v. i.,  který spravuje genetické zdroje rostlin a mikroorganismů, […]