Mezinárodní workshop „RESEARCH IN PIG BREEDING“

30.10.2019

Již šestnáctý ročník mezinárodního workshopu Research in Pig Breeding se uskutečnil ve dnech 24. a 25. října 2019 v příjemném prostředí penzionu Pod Rozhlednou ve Vrbici. Workshop pořádalo oddělení chovu prasat v Kostelci nad Orlicí, workshopu se účastnili nejen vědečtí a výzkumní pracovníci z České republiky, ale i z Německa. Téma workshopu bylo zaměřeno na […]

Včela kraňská na národní výstavě Náš chov v Lysé nad Labem

24.10.2019

Ve dnech  3. až 6. října měli návštěvníci Národní výstavy hospodářských zvířat Náš chov v Lysé nad Labem možnost navštívit společnou expozici Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. a Výzkumného ústavu včelařského. V expozici se návštěvníci seznámili nejen s informacemi o chovu včel, jejich významu pro zemědělství, ale především o včele kraňské, genetického zdroje zvířat.

Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2019

23.10.2019

Zveme Vás do Brna na vědeckou konferenci s mezinárodní účastí “Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2019”, která je určena členům České a slovenské bioklimatologické společnosti a všem dalším, kteří se zajímají o vliv prostředí na zvířata. Konferenci pořádá Česká bioklimatologická společnost při ČAV – sekce bioklimatologie zvířat, Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně a Výzkumný ústav […]

Úspěch na mezinárodním symposiu ASD 2019 „27.th Animal Science Days“ v Praze

22.10.2019

Ve dnech 18. až 20. září se konalo v Praze mezinárodní symposiu ASD 2019 „27.th Animal Science Days“, jehož cílem je vytvořit platformu pro vědce ze střední a východní Evropy a pro zainteresované akademické pracovníky a profesionály z celého světa v oblasti živočišných věd, kteří si budou vyměňovat nápady a umožňovat efektivní spolupráci. Posterová prezentace […]

Výchovně vzdělávací program pro žáky základních škol ŠKOLA NA FARMĚ

13.10.2019

První termín podzimního výchovně vzdělávacího programu Škola na farmě, podporovaného Ministerstvem zemědělství, se uskutečnil již 26. září. Žáci se seznamují s hospodářskými zvířaty, jejich exteriérem, životními projevy a potřebami, se současným chovem, který musí zajistit pohodu a zdraví (welfare) zvířat, s významem mléka pro výživu lidí a nezbytností produkce kvalitního masa.  Do programu je přihlášeno […]

ZAMĚŘENO NA ZVYŠOVÁNÍ ODOLNOSTI VŮČI KLINICKÝM MASTITIDÁM

11.10.2019

Oddělení genetiky a šlechtění hospodářských zvířat dlouhodobě řeší otázky odhadu plemenných hodnot u dojeného skotu. Výsledky tohoto výzkumu jsou přímo využívány při zdokonalování šlechtění skotu v ČR. Závažným tématem poslední doby je šlechtění na zvyšování odolnosti dojnic vůči nemocem jako je klinická mastitida a nemoci paznehtů, které mají významný záporný vliv na efektivitu chovu dojeného skotu. 

Agrolesnický způsob hodpodaření – Radim Kotrba v médiích

8.10.2019

Agrolesnictví je způsob hospodaření na zemědělské nebo lesní půdě, který kombinuje pěstování dřevin s některou formou zemědělské produkce na jednom pozemku, a to buď prostorově, nebo časově. Podmínkou je, že složky agrolesnického systému (dřeviny, plodiny, zvířata případně jiné) jsou pěstovány, resp. chovány s hospodářským a/nebo environmentálním záměrem.

Mezinárodní workshop “RESEARCH IN PIG BREEDING”

6.10.2019

Již šestnáctý ročník mezinárodního workshopu Research in Pig Breeding se uskuteční ve dnech 24. a 25. října 2019 v příjemném prostředí penzionu Pod Rozhlednou ve Vrbici. Workshop pořádá oddělení chovu prasat v Kostelci nad Orlicí.