Definice kombinovaných znaků nemocí a poruch paznehtů pro odhad plemenných hodnot u holštýnského skotu

Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. vydává novou certifikovanou metodiku“Definice kombinovaných znaků nemocí a poruch paznehtů pro odhad plemenných hodnot u holštýnského skotu“ autorů Ludmily Zavadilové, Evy Kašné a Zuzany Krupové. Cílem metodiky je definovat kombinované vlastnosti nemocí a poruch paznehtů pro odhad plemenných hodnot pro nemoci paznehtů u holštýnského skotu.


Pro šlechtění na zdravotní stav dojeného skotu je definice vlastnosti, která má být cílem šlechtění, zásadní.  V předkládané metodice jde o odolnost vůči nemocem paznehtů u holštýnského skotu v České republice. Jedná se o nový návrh, který vychází z používaného postupu. Je důležitým podkladem pro další vývoj šlechtitelských postupů holštýnského plemene, protože zdravotní stav hospodářských zvířat je jedním z důležitých faktorů a z toho důvodu je potřeba tyto znaky sledovat, vytvářet patřičné databáze a vyhodnocovat plemenné hodnoty pro nemoci.  V České republice se v současnosti začíná s vytvářením systému odhadu plemenných hodnot u dojeného skotu s konkrétní aplikací u holštýnského plemene. Uvedená metodika zapadá do uvedeného systému šlechtění na odolnost vůči nemocem paznehtů a významně jeho vývoj podpoří.

Svaz chovatelů holštýnského skotu ČR, a.s. Holstein CZ je uznaným chovatelským sdružením a nositelem jedné společné Plemenné knihy holštýnského skotu (PK) pro celou ČR, vydává potvrzení o původu zvířat a stanovuje chovný cíl a standard plemene, stanovuje parametry pro výběr plemenných zvířat a prosazuje intenzifikaci šlechtění a dosažení rentability chovu. Rozhodnutím Ministerstva zemědělství ČR je Svaz uznaným chovatelským sdružením pro holštýnské plemeno skotu. Předkládaná metodika poskytne informace nutné pro šlechtění holštýnského skotu v ČR, spojené se znaky zdraví paznehtů založené na přímém sledování výskytu chorob. Umožní odhady plemenných hodnot pro tyto znaky a jejich využití ve šlechtění v případě, že budou k dispozici základní údaje o výskytu nemocí paznehtů u dojnic holštýnského skotu.


CERTIFIKOVANÁ METODIKA


WWW.VUZV.CZ


 

VÚŽV v.v.i. > Aktuality