Ochmelené krmné směsi pro prasata

Chmel je především znám jako nepostradatelná složka piva, která dává tomuto nápoji nezaměnitelné vlastnosti. Chmel je však využíván také ve farmacii, kosmetice a dalších odvětvích. Po staletí je znám svými pozitivními účinky na zdraví v mnoha směrech. Hořké látky z chmele zvyšují chuť k jídlu, mají uklidňující účinky a pomáhají při poruchách spánku. Četné studie prokázaly, že chmel je protizánětlivým a protirakovinným prostředkem. Složky chmele mohou přispívat k prevenci a kontrole chronických onemocnění, jako je obezita, kardiovaskulární onemocnění, Alzheimerova choroba a mnoho typů rakoviny. V poslední době byl také objeven mechanismus synergického efektu antibakteriálních sloučenin z chmele s některými antibiotiky. Díky uvedeným vlastnostem se chmel a jeho složky mohou dobře uplatnit v chovu prasat ve formě léčiv, ale také jako součást běžných diet, kde může být využito jejich pozitivního působení na zdraví a kondici zvířat a následně i na kvalitu produkovaného masa a jeho nutriční hodnotu.       

Tato možnost byla ověřena výzkumným týmem oddělení chovu prasat Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i.. Na základě poptávky odběratele jatečných prasat byla vytvořena krmná směs s přídavkem sušeného chmele určená pro poslední fázi výkrmu. Pro vytvoření směsi byl použit granulovaný chmel Žatecký poloraný červeňák, který byl nejprve rozemlet, aby bylo umožněno homogenní promíchání se základní směsí. Z důvodu hořké chuti je sušený chmel prasaty odmítán a je třeba ho dobře zapravit do směsi, aby bylo zajištěno jeho zkonzumování zvířaty. Množství chmele bylo vybalancováno tak, aby bylo doplněno co největší množství pozitivně působících složek do směsi, ale současně nedošlo k výraznému snížení příjmu krmiva v důsledku nepříjemné chuti.

Využitelnost této krmné směsi byla testována v provozních podmínkách výkrmu prasat plemene přeštické černostrakaté. V důsledku ovlivnění chuti směsi chmelem došlo k mírnému snížení její spotřeby, především v počátečním stadiu zkrmování, to však nemělo vliv na intenzitu růstu. Naopak to umožnilo zlepšení konverze krmiva a tím ekonomické úspory v porovnání s kontrolní skupinou.

Po skončení výkrmu byla prasata poražena na jatkách a byly odebrány vzorky masa pro chemickou analýzu, která potvrdila pozitivní ovlivnění nutriční hodnoty produkovaného masa. Bylo zjištěno navýšení obsahu mononenasycených mastných kyselin v mase, a naopak snížení nasycených mastných kyselin, tedy posun s pozitivním dopadem na lidské zdraví.

Chmel a jeho příznivé účinky je tedy možné využít nejen při přípravě piva nebo potravinových doplňků, ale také v chovu prasat při produkci kvalitního vepřového masa, a to především v alternativních chovech s požadavkem na vyšší přidanou hodnotu produkovaných jatečných zvířat.

Text a foto: Jaroslava Bělková

 

VÚŽV v.v.i. > Věda populárně