Tradiční Farmářský den ve Velké Chyšce u Pacova

Tradiční Farmářský den ve Velké Chyšce se uskutečnil v úterý 7. listopadu 2023 ve Velké Chyšce u Pacova. Seminář organizovala Česká technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci s Výzkumným ústavem živočišné výroby, v. v. i., Českou akademií zemědělských věd, Odborem živočišné výroby a Zemědělským družstvem Velká Chyška. Seminář byl tematicky zaměřen na srovnání produkce, soběstačnosti a ekonomiky chovu dojnic napříč státy EU, odhalování slabých míst v chovu dojnic, strategii řízení reprodukce z hlediska nákladovosti a výroby kvalitních siláží.


 Na Farmářském dni vystoupil viceprezident Agrární Komory ČR pan Ing. Bohumil Belada. Ve své prezentaci seznámil účastníky semináře s aktuálním dopadem zemědělské politiky na české zemědělce, zejména se strategickým plánem společné zemědělské politiky, ekoplatbami a národními dotacemi.

SBORNÍK KE STAŽENÍ

NÁŠ CHOV

 

VÚŽV v.v.i. > Aktuality