Inovovat systémy hodnocení kvality krmiv s důrazem na zavedení nového národního systému hodnocení

Číslo projektu QJ1210128
Kategorie projektu PROJEKTY NAZV / National Agency for Agricultural Research PROJECTS
Poskytovatel projektuMZE ČR
Popis projektu

Základním cílem projektového řešení je vytvořit nezávislý systém hodnocení silážních hybridů kukuřic dostupných na českém trhu. Na základě regionálních výsledků si mohou producenti mléka vybírat hybridy k výrobě kukuřičných siláží. V cyklech přesných polních experimentů jsou porovnávány kvantitativní a kvalitativní parametry kukuřičných hybridů a současně je verifikován navržený systém analýz, hodnocení a sběru dat z pilotních lokalit.

Období2012 - 2015
Odkaz do ISVAVQJ1210128
Odkaz na projekt
Interní odkaz

NázevRok
TŘINÁCTÝ, Jiří, NEDĚLNÍK, Jan, LANG, Jaroslav, LOUČKA, Radko a KUČERA, Josef. Effect of maize kernel endosperm type and maturity stage on ruminal in situ degradability and post-ruminal in vitro dry matter and starch digestibility. Czech Journal of Animal Science, 2016, 61, 351-359. ISSN 1212-1819. 2016
LOUČKA, Radko, NEDĚLNÍK, J., LANG, J., JAMBOR, Václav., TŘINÁCTÝ, Jiří a TYROLOVÁ, Yvona. Evaluation of maize hybrids types harvested at the similar stage of maturity  . Plant, Soil and Environment, 2015, 61, 560-565. ISSN 1214-1178. 2015
TŘINÁCTÝ, Jiří, NEDĚLNÍK, J., LANG, J., LOUČKA, Radko, TYROLOVÁ, Yvona a KUČERA, J. Faktory ovlivňující stravitelnost škrobu kukuřičné siláže. Úroda, 2015, roč. 63(12, vědecká příloha), s. 119-123. ISSN 0139-6013. 2015
LOUČKA, Radko, NEDĚLNÍK, J., LANG, J., JAMBOR, Václav, TŘINÁCTÝ, Jiří, TYROLOVÁ, Yvona a KUČERA, J. Hodnocení hybridů kukuřice podle potenciální mléčné užitkovosti. Úroda, 2015, roč. 63(12, vědecká příloha), s. 371-374. ISSN 0139-6013. 2015
LANG, J., NEDĚLNÍK, J., TŘINÁCTÝ, Jiří, JAMBOR, Václav, LOUČKA, Radko, TYROLOVÁ, Yvona a KUČERA, J. Hodnocení kukuřičných hybridů jednotným systémem. Úroda, 2015, roč. 63(12), s. 48-50. ISSN . 2015
LOUČKA, Radko, TYROLOVÁ, Yvona, JAMBOR, Václav, LANG, J., NEDĚLNÍK, J., TŘINÁCTÝ, Jiří a KUČERA, J., 2015 Hodnocení skupin hybridů kukuřice podle MILK 2006. In XI. Kábrtovy dietetické dny. Brno: VFU, s. 90-95. ISSN 2015
LOUČKA, Radko, NEDĚLNÍK, J., LANG, J., JAMBOR, Václav, TŘINÁCTÝ, Jiří, TYROLOVÁ, Yvona a KUČERA, J. Korelační koeficienty mezi nutričními ukazateli hybridů kukuřice pěstovaných tři roky ve dvou lokalitách. Úroda, 2015, roč. 63(12, vědecká příloha), s. 367-369. ISSN 0139-6013. 2015
ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM, SPOL. S.R.O. TROUBSKO, VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI, NUTRIVET, S.R.O., POHOŘELICE a SVAZ CHOVATELŮ ČESKÉHO STRAKATÉHO SKOTU V PRAZE.. Kritéria pro výběr hybridů kukuřice na siláž. Autoři: LOUČKA, Radko, LANG, Jaroslav, JAMBOR, Václav., NEDĚLNÍK, Jan, TŘINÁCTÝ, Jiří, TYROLOVÁ, Yvona a KUČERA, Josef.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-88000-05-1. 2015-12-04. 2015
ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM, SPOL. S.R.O. TROUBSKO, VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI, NUTRIVET, S.R.O., POHOŘELICE a SVAZ CHOVATELŮ ČESKÉHO STRAKATÉHO SKOTU V PRAZE.. Národní systém testace hybridů kukuřice. Autoři: LANG, Jaroslav, LOUČKA, Radko, JAMBOR, Václav, NEDĚLNÍK, Jan, TYROLOVÁ, Yvona, TŘINÁCTÝ, Jiří a KUČERA, Josef.. Česká republika. Ověřená technologie ZV312/2016. 2015-10-13. 2015
LOUČKA, Radko, JAMBOR, Václav KUČERA, J., LANG, J., NEDĚLNÍK, J., TŘINÁCTÝ, Jiří a TYROLOVÁ, Yvona. Odhad produkce mléka z hybridů kukuřice. Náš chov, 2015, roč. 75(3), s. 62-65. ISSN 0027-8068. 2015
LOUČKA, Radko. Strategická rozhodnutí pro pěstitele. Zemědělec, 2015, roč. 23(47), s. 16-28. ISSN . 2015
LOUČKA, Radko, NEDĚLNÍK, J., LANG, J., JAMBOR, Václav, TŘINÁCTÝ, Jiří, TYROLOVÁ, Yvona a KUČERA, J. Systém hodnocení hybridů kukuřice (Zea Mays L.) pro potřeby praxe. Úroda, 2015, roč. 63(12, vědecká příloha), s. 105-111. ISSN 0139-6013. 2015
LOUČKA, Radko a TYROLOVÁ, Yvona. Vliv dávky konzervačního přípravku na omezení aerobní degradace kukuřičné siláže. Krmivářství, 2015, roč. 19(2), s. 16-19. ISSN 1212-9992. 2015
LOUČKA, Radko. Cíl silážování, metody a prostředky. Téma týdne : Sklizeň kukuřice a její konzervace. Zemědělec, 2014, roč. 22(34), s. 11-17. ISSN . 2014
JIRMANOVÁ, J., FUKSA, P., HAKL, J. a LOUČKA, Radko., 2014 Faktory ovlivňující kvalitu píce kukuřice. In Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2014. Praha: ČZU, s. 63-68. ISSN 978-80-213-2529-6 2014
LANG, J., LOUČKA, Radko, NEDĚLNÍK, J., JAMBOR, Václav, TYROLOVÁ, Yvona, VOSYNKOVÁ, B., TŘINÁCTÝ, Jiří a KUČERA, J. Hodnocení výnosů a kvaliuty silážních hybridů kukuřice. Úroda, 2014, roč. 62(7), s. 24-26. ISSN . 2014
LANG, J., NEDĚLNÍK, J., JAMBOR, Václav, TYROLOVÁ, Yvona, LOUČKA, Radko, TŘINÁCTÝ, Jiří a KUČERA, J. Jaké jsou rozdíly mezi zrnovými a silážními hybridy kukuřic?. Úroda, 2014, roč. 62(12, vědecká příloha), s. n. ISSN 0139-6013. 2014
LOUČKA, Radko, JAMBOR, Václav, KUČERA, J., LANG, J., NEDĚLNÍK, J., TŘINÁCTÝ, Jiří a TYROLOVÁ, Yvona., 2014 The nutritive quality of maize hybrids in experiments at Troubsko and Uhříněves. In 16th International Symposium Forage Conservation. Brno: Mendel Univerzity, s. 83-88. ISSN 2014
ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM, SPOL. S.R.O. TROUBSKO, VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI, NUTRIVET, S.R.O., POHOŘELICE a SVAZ CHOVATELŮ ČESKÉHO STRAKATÉHO SKOTU V PRAZE.. Verifikovaný metodický postup získávání a zpracování hodnot v národním systému hodnocení silážních hybridů kukuřice. Autoři: LOUČKA, Radko, LANG, Jaroslav, JAMBOR, Václav, NEDĚLNÍK, Jan, TŘINÁCTÝ, Jiří, TYROLOVÁ, Yvona a KUČERA, Josef.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-905080-9-5. 2014-12-10. 2014
LOUČKA, Radko, JAMBOR, Václav, KUČERA, J., LANG, J., NEDĚLNÍK, J., TŘINÁCTÝ, Jiří a TYROLOVÁ, Yvona. Vliv čísla ranosti hybridu kukuřice na nutriční ukazatele. Krmivářství, 2014, roč. 18(3), s. 21-24. ISSN 1212-9992. 2014
LOUČKA, Radko. Význam volby kritéria při rozhodování. Téma týdne : Kukuřice a výběr silážních hybridů.. Zemědělec, 2014, roč. 22(47), s. 13-24. ISSN . 2014
LANG, J., NEDĚLNÍK, J., JAMBOR, Václav, LOUČKA, Radko, TŘINÁCTÝ, Jiří, KUČERA, J. a TYROLOVÁ, Yvona., 2014 Yields and quality of silage maize hybrids grown under different climatic conditions. In 16th International Symposium Forage Conservation. Brno: Mendel Univerzity, s. 129-131. ISSN 2014
LOUČKA, Radko, JAMBOR, Václav, KUČERA, J., LANG, J., NEDĚLNÍK, J., TŘINÁCTÝ, Jiří a TYROLOVÁ, Yvona. Hodnocení kvality silážních hybridů novým systémem. Náš chov, 2013, roč. 73(11), s. 64-68. ISSN 0027-8068. 2013
TŘINÁCTÝ, Jiří, NEDĚLNÍK, J., LANG, J., LOUČKA, Radko, KUČERA, J. a JAMBOR, Václav. Kvalita škrobu kukuřičných hybridu ve výživě dojnic. Náš chov, 2013, roč. 73(12), s. 113-118. ISSN 0139-6013. 2013
LOUČKA, Radko, JAMBOR, Václav., KUČERA, J., LANG, P., NEDĚLNÍK, I., TŘINÁCTÝ, Jiří a TYROLOVÁ, Yvona., 2013 The evaluation of quality of silage hybrids by new national system. In Forage Conservation. Nitra: Animal Production Research Centre, s. 69-70. ISSN 2013
NEDĚLNÍK, Jan, LANG, Jaroslav, JAMBOR, Václav, LOUČKA, Radko, TŘINÁCTÝ, Jiří, KUČERA, Josef a TYROLOVÁ, Yvona. Výnosy a kvalita silážní kukuřice v nezávislém hodnocení. Úroda, 2013, roč. 61(6), s. 14-16. ISSN 0139-6013. 2013

VŠECHNY PUBLIKACE

Na projektu se podílí někteří pracovníci oddělení:

Výživa a krmení hospodářských zvířat