Kvalita masa přeštických prasat a finálních masných hybridů

DOSTÁLOVÁ, Anne, KOUCKÝ, Milan, VALIŠ, Libor a ŠIMEČKOVÁ, Marie. Kvalita masa přeštických prasat a finálních masných hybridů. Náš chov, 2011, roč. 71(12), s. 34-36. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz11165.pdf
Abstrakt

Přeštické černostrakaté prase je původním českým plemenem, jež se odvozuje z místních krajových rázů, které vznikly v západních Čechách v oblasti Přešticka, Klatovska Domažlicka. V současné době je toto plemeno chováno v uzavřené populaci a je zahrnuto do Národního programu ochrany a využití genetických zdrojů hospodářských zvířat.

ProjektKvalita a bezpečnost produktů genetických zdrojů prasat, drůbeže, králíků a nutrií v konvenčním a ekologickém chovu
OdděleníBiometrická jednotka, Chov prasat, Dokumentace a propagace