Porovnání výkrmnosti a jatečné hodnoty býků plemen české strakaté a masný simentál

BUREŠ, Daniel, BARTOŇ, Luděk a VACEK, Mojmír., 2009 Porovnání výkrmnosti a jatečné hodnoty býků plemen české strakaté a masný simentál. In Den masa. Praha: Česká zamědělská univerzita, s. 19-23. ISSN 978-80-213-2005-5
Kateg. publikacePříspěvky ve sbornících
Interní odkaz9194.pdf
Abstrakt

Cílem práce bylo porovnat výkrmnost a jatečnou hodnotu býků plemen české strakaté a masný simentál. Býci obou plemen zaznamenali srovnatelou intenzitu růstu i spotřebu živin na trvorbu jednoho kilogramu přírůstku. Z výsledků jatečného a technologického rozboru vyplývá, že příznivější složení jatečného těla zaznamenali býci plemene masný simentál.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníChov skotu