Vliv genotypu a ustájení na složení mastných kyselin ve vaječném žloutku

CHARVÁTOVÁ, V., OKROUHLÁ, M., ENGLMAIEROVÁ, Michaela a TŮMOVÁ, Eva. Vliv genotypu a ustájení na složení mastných kyselin ve vaječném žloutku. Náš chov, 2010, roč. 70(7), s. 48-50. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz10067.pdf
Abstrakt

Cílem této práce bylo porovnat vliv genotypu a systému ustájení nosnic na obsah a složení mastných kyselin ve vaječném žloutku. Do pokusu bylo zařazeno celkem 64 vajec dvou genotypů (hybrid Lohmann LSL a plemeno česká slepice) ustájených v klecích a na podestýlce. Z výsledků měření je patrné, že nejvyšší zastoupení nasycených, mononenasycených i polynenasycených mastných kyselin vykázalo plemeno česká slepice ustájené na podestýlce. Naopak nejnižší hodnoty byly zjištěny u hybrida Lohmann LSL chovaného na podestýlce. Genotyp nosnic měl průkazný vliv na obsah všech mastných kyselin a vliv systému ustájení byl průkazný jen u mastných kyselin C15:0, C20:4, C22:2 a PUFA (n-6/n-3). Interakce mezi genotypem a systémem ustájení byly průkazné pouze u mastných kyselin C24:1 a C22:2.

ProjektKvalita a bezpečnost produktů genetických zdrojů prasat, drůbeže, králíků a nutrií v konvenčním a ekologickém chovu, Udržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníFyziologie výživy a jakost produkce