Vliv kulhání dojnic na jejich příjem krmiva a užitkovost

VACEK, Mojmír STÁDNÍK, Luděk a NAJMANOVÁ, Z., 2009 Vliv kulhání dojnic na jejich příjem krmiva a užitkovost. In Acta fytotechnica et zootechnica. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, s. 88-91. ISSN 1335-258X
Kateg. publikacePříspěvky ve sbornících
Interní odkaz9134.pdf
Abstrakt

U skupiny 30 krav (23 H plemene a 7 C plemene byla zaznamenávána četnost, doba příjmu a množství přijatého krmiva, živá hmotnost krav a jejich mléčná užitkovost. Jednou týdně byl hodnocen způsob chůze krav. Mléčná užitkovost byla nejvíce ovlivněna pořadím laktace, plemennou příslušností a počtem dní v laktaci. Krávy na vyšší laktaci měly zvýšené potíže s chůzí. Větší míra kulhání, pořadí laktace a živá hmotnost krav spolu přímo úměrně souvisí. S větší mírou kulhání se snižuje počet návštěv žlabu a čas strávený u žlabu, což krávy kompenzovaly rychlejším příjem krmiva.

ProjektVyužití genetických a negenetických faktorů ke zvýšení výkonnosti dojených plemen skotu v ČR
OdděleníChov skotu