Predikce nutriční hodnoty krmiv a trávení u přežvýkavců

Nadřazené odděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat
Karta skupiny karta_krmivatraveni-final-cz-3-4-19
Popis

Výzkumný tým se zabývá nutriční hodnotou krmiv, jejich stravitelností a degradovatelností v bachoru přežvýkavců. Ke stanovení jsou využívány a vyvíjeny postupy enzymatické, in vitro, in sacco. Je zkoumána rychlost degradace frakcí vlákniny, poměr stravitelného ku nestravitelnému podílu neutrálně detergentní vlákniny (NDF) a vztah parametrů degradovatelnosti NDF z pohledu termínu sklizně pícnin. Oddělení přispělo k modernizaci systému hodnocení energie a dusíkatých látek krmiv pro přežvýkavce a pro koně. Ověřovány jsou technologické postupy konzervace píce silážováním a vliv chemických a biologických přípravků na kvalitu konzervovaných krmiv.