Moderní metody výživy dojnic

Výživa vysokoužitkových dojnic je dnes složitý proces, zahrnující výběr a zajištění vhodných krmiv, stanovení a hodnocení jejich kvality, sestavení a optimalizaci krmných dávek, jejich správnou tvorbu a systém krmení, ověřování kvality a stravitelnosti těchto krmných dávek a dále sledování reakce zvířat na tyto krmné dávky, jak ve výši produkce, tak v oblasti zdraví.

Mezi metody hodnocení kvality krmiv a krmných dávek jsou zařazovány jak smyslová posouzení, tak i laboratorní metody pro stanovení chemického složení. Dalšími důležitými parametry pro následné sestavení krmných dávek je stanovení stravitelnosti krmiv. Tento ukazatel se stanovuje in vitro, tedy laboratorně, s využitím průmyslových enzymů nebo in situ, speciálním postupem přímo v bachoru zvířete. Jedny z nejmodernějších možností, jak sledovat pochody v trávicím traktu přežvýkavců, zejména v bachoru a dále celkové zdraví zvířat jsou tzv. „žvejkometry“ či pH sondy. První zařízení umožňuje monitorovat dobu, po kterou kráva žere či žvýká a dále fyzickou aktivitu zvířete (pohyb). Doba žraní a žvýkání popisuje pohodu zvířat a případně v aktuálním čase upozorňuje na možné zdravotní problémy.

Výše aktivity zvířete může upozornit na výskyt říje či na zdravotní problémy končetin. pH sondy jsou jednou ze součástí moderního sledování zdravotního stavu dojnic, zejména v bachoru, kdy umožňují průběžné měření pH a teploty bachorového prostředí a při vyšším výskytu kritických hodnot včas upozorní na počínající zdravotní problémy (acidózy), díky čemuž lze buď zajistit individuální léčbu zvířete, nebo změnou krmné dávky ovlivnit zdravotní stav celé skupiny zvířat.

Téma přesné výživy využívající nejnovějších monitorovacích zařízení a počítačových systémů se stalo hlavním tématem výzkumu vědeckého týmu VÚŽV, zapojeného do mezinárodního projektu AFarCloud (Project Agregate Farming in the Cloud ECSEL Project 783221 a MSMT 8A18005).

 

autoři: Ing. Veronika Koukolová, Ph.D.Ing. Filip Jančík, Ph.D., Ing. Alena Výborná, Ing. Dana Kumprechtová, Ph.D., Ing. Petra Kubelková, Ph.D., Doc. Ing. Petr Homolka, CSc., Ph.D., PhDr. Věra Přenosilová, fotografie: Anne Dostálová

 

 

 

VÚŽV v.v.i. > Věda populárně