Růnová Kateřina, Ing.

Research assistant
DepartmentNutritional Physiology and Animal Product Quality
Phone (+420)267009674
Ext.674
E-mailrunova.katerina@vuzv.cz
BuildingHlavní budova
Room 64