Tight nosebands: How to mask the horse objection II

BARTOŠOVÁ, J. Proč si na nás koně neotvírají hubu aneb Upjaté nánosníky našich koní. Jezdectví,, 2013, roč. 62, č. 5, s. 66-69.{INTLINK}
BARTOŠOVÁ, Jitka. Tight nosebands: How to mask the horse objection II. Jezdectví, 2013, vol. 62(5), p. 66-69. ISSN .
Year2013
CathegoryOthers
Internal link13185.pdf
Abstract

Summary on using and function of different types of nosebands, and consequences of tight nosebands, part II. Preliminary analysis of nosebands used on Czech sport events.