Navýšení spolehlivosti celostátního genomického hodnocení dojeného skotu zařazením krav s domácí užitkovostí do genotypované referenční populace

Číslo projektu QK1810253
Kategorie projektu PROJEKTY NAZV / National Agency for Agricultural Research PROJECTS
Hlavní řešitel za ústav Přibyl Josef, Prof. Ing., DrSc.
Poskytovatel projektuMZE ČR
Popis projektu

Zvýšení spolehlivosti systému celostátního hodnocení dojeného skotu zvětšením referenční populace SNP genotypováním krav s domácí užitkovostí. S tím souvisí ekonomická optimalizace techniky odběrů zdrojů DNA v chovech pro čipové a NGS technologie v servisní laboratoři, úprava a imputace vstupních údajů z čipů na jednotný formát umožňující porovnání jedinců a ověřování původu v propojení s testy statusu genů s vlivem na zdraví a užitkovost (dosud testováno odděleně STR technologií). Návazně bude populační studie na úrovni jednotlivých SNP a stanovení genetických rozdílů na úrovni DNA mezi domácí populací krav a populací dovážených zahraničních plemeníků (tvorba skupin do BLUP). Konečným cílem je algoritmus stanovení genomické plemenné hodnoty (GEPH) s využitím všech genotypovaných jedinců.

Období2018 - 2022
Odkaz do ISVAVhttps://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=QK1810253

NázevRok
NOSKOVÁ, A., PŘIBYL, Josef a KAŠNÁ, Eva. Dlouhověkost dojnic v závislosti na jejich zevnějšku. Náš chov, 2019, roč. 79(9), s. 41-42. ISSN . 2019
HOFMANNOVÁ, Michala, PŘIBYL, Josef, KRUPA, Emil a PEŠEK, Petr. Estimation of inbreeding effect on conception in Czech Holstein. Czech Journal of Animal Science, 2019, 64, 309-316. ISSN 1212-1819. 2019
ZAVADILOVÁ, Ludmila, KAŠNÁ, Eva a KRUPOVÁ, Zuzana. Šlechtění na zvýšení odolnosti vůči klinické mastitidě u holštýnského skotu. Náš chov, 2019, roč. 79(9), s. 25-29. ISSN 0027-8068. 2019
NOSKOVÁ, A., PŘIBYL, Josef a KAŠNÁ, Eva., 2018 Analysis of Relationship Between Conformation and Production Traits at the Level of Measured (phenotypic) Values. In XXVIIIth Genetic Days 2018. České Budějovice: University of South Bohemia, s. 63-64. ISSN 2018
PŘIBYLOVÁ, Jana, BAUER, Jiří, MOTYČKA, J., PŘIBYL, Josef, ŠPLÍCHAL, J., VOSTRÁ VYDROVÁ, Hana a VOSTRÝ, Luboš., 2018 Genetic Differences of Groups of Animals in Genomic Evaluation of Dairy Cattle. In XXVIIIth Genetic Days 2018. České Budějovice: University of South Bohemia, s. 67. ISSN 2018
ŽÁKOVÁ, Eliška, KRUPA, Emil, PŘIBYL, Josef a KRUPOVÁ, Zuzana., 2018 Genetic Groups of Dam Lines in the Czech Pig Breeding Values Prediction. In XXVIIIth Genetic Days 2018. České Budějovice: University of South Bohemia, s. 70-71. ISSN 2018
PŘIBYL, Josef, BAUER, Jiří, MOTYČKA, J., PŘIBYLOVÁ, Jana, ŠPLÍCHAL, J., VOSTRÁ VYDROVÁ, Hana a VOSTRÝ, Luboš., 2018 Step of Agreement of Pedigree and Genomic Relationship in Genomic Evaluation of Dairy Cattle. In XXVIIIth Genetic Days 2018. : , s. 25. ISSN 2018

VŠECHNY PUBLIKACE

Na projektu se podílí někteří pracovníci oddělení:

Genetika a šlechtění hospodářských zvířat