Navýšení spolehlivosti celostátního genomického hodnocení dojeného skotu zařazením krav s domácí užitkovostí do genotypované referenční populace

Číslo projektu QK1810253
Kategorie projektu PROJEKTY NAZV / National Agency for Agricultural Research PROJECTS
Hlavní řešitel za ústav Přibyl Josef, Prof. Ing., DrSc.
Poskytovatel projektuMZE ČR
Popis projektu

Zvýšení spolehlivosti systému celostátního hodnocení dojeného skotu zvětšením referenční populace SNP genotypováním krav s domácí užitkovostí. S tím souvisí ekonomická optimalizace techniky odběrů zdrojů DNA v chovech pro čipové a NGS technologie v servisní laboratoři, úprava a imputace vstupních údajů z čipů na jednotný formát umožňující porovnání jedinců a ověřování původu v propojení s testy statusu genů s vlivem na zdraví a užitkovost (dosud testováno odděleně STR technologií). Návazně bude populační studie na úrovni jednotlivých SNP a stanovení genetických rozdílů na úrovni DNA mezi domácí populací krav a populací dovážených zahraničních plemeníků (tvorba skupin do BLUP). Konečným cílem je algoritmus stanovení genomické plemenné hodnoty (GEPH) s využitím všech genotypovaných jedinců.

Období2018 - 2022
Odkaz do ISVAVhttps://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=QK1810253