Využití vybraných odrůd lupiny ve výživě hospodářských zvířat

Číslo projektu QG60142
Kategorie projektu PROJEKTY NAZV / National Agency for Agricultural Research PROJECTS
Hlavní řešitel za ústav Skřivanová Věra, Prof. Ing., CSc.
Poskytovatel projektuMZE ČR
Popis projektu

V rámci projektu byla realizována chemická analýza u nejznámějších a nejpěstovanějších odrůd Lupinus v Evropě. Dosažení výsledky potvrdily možnost zařazení semene testovaných odrůd do krmných směsí výkrmových prasat, drůbeže, králíků a skotu.

Období2006 - 2009
Odkaz do ISVAVQG60142
Odkaz na projekt
Interní odkaz