Moderní postupy při řízení farmy dojnic

VACEK, Mojmír., 2010 Moderní postupy při řízení farmy dojnic. In Farmářský den ve Velké Chyšce. Uhříněves: VÚŽV v.v.i., s. 10-15. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz10225.pdf
Abstrakt

Rentabilitu výroby mléka významně ovlivňuje průměrný denní nádoj, který souvisí s průměrnou délkou laktace, resp. délkou mezidobí krav ve stádě. Koncem laktace klesá dojivost krav a tržba za mléko je nižší než průměrné náklady na krmný den. Prodlužování servis periody je důsledkem působení nadměrné negativní energetické bilance (NEB) u dojnic v první třetině laktace. Omezení vlivu NEB spočívající v udržení příjmu krmiva a dobrého zdravotnímu stavu je tudíž z hlediska rentability výroby mléka klíčové.

ProjektVyužití genetických a negenetických faktorů ke zvýšení výkonnosti dojených plemen skotu v ČR, Udržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníChov skotu