18. Mezinárodní symposium Konzervace objemných krmiv

10.9.2019

Ve dnech 13. až 16. srpna 2019 se uskutečnilo již tradiční Mezinárodní symposium  Konzervace objemných krmiv. 18 ročník sympozia se konal v krásném areálu Vysokého učení technického v Brně. Hlavním pořadatelem sympozia byla společnost NutriVet, s.r.o., jedním z mnoha spolupořadatelů byl Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.  Sympózia se zúčastnilo 180 zemědělských odborníků z […]

Ceny ministra zemědělství

9.9.2019

Ve čtvrtek 22. srpna 2019 byla v rámci výstavy Země živitelka předána ocenění mimořádných výsledků výzkumu a experimentálního vývoje za rok 2019  Ing. Zuzaně Hroncové, Ph.D., Ing. Michaele Brzákové a Ing. Jindřichu Kvapilíkovi, DrSc. z Výzkumného ústavu živočišné výroby, v. v. i. v Uhříněvsi.

Úspěšná prezentace VÚŽV na agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích

4.9.2019

Ve dnech 22. až 27. srpna 2019  se Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.  aktivně prezentoval na agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích ve společném stánku resortních výzkumných ústavů Ministerstva zemědělství v pavilonu T1. V expozici, kde VÚŽV formou letáků a posterů prezentoval nejen praktické výsledky výzkumu, ale i způsob popularizace výzkumu, se uskutečnilo několik pracovních jednání […]

Výstava Genetické zdroje: Klíč k zemědělské rozmanitosti

4.9.2019

Zveme Vás na panelovou výstavu o rostlinách, zvířatech a mikroorganismech na střešní terasu Národního zemědělského muzea v Praze. Výstava od 10. září až do 31. října stručně představuje téma zemědělské rozmanitosti, jejího významu pro lidstvo i způsoby, jak se genetické zdroje rostlin, živočichů a mikroorganismů uchovávají pro budoucí generace. Výstavu připravilo Ministerstvo zemědělství společně s […]

Prvky precizního zemědělství v chovu hospodářských zvířat

2.9.2019

Precizní zemědělství rozhodně není pro naše farmáře novým pojmem. V dnešní době jde již o celkem běžně využívané postupy, zejména v oblasti pěstování plodin a také při práci zemědělské techniky. Uplatnění těchto metod v chovech hospodářskch zvířat je sice teprve „v plenkách“, ovšem je oprávněný předpoklad, že se bude rozvíjet závratnou rychlostí. A právě tomuto tématu se […]