vzhledjpg
DSC07984
Tradice a budoucnost

S tradičními hodnotami pracujeme na základě nejnovějších vědeckých poznatků za pomoci inovací a moderních přístupů.

previous arrow
next arrow

Profesor Luciano Pinotti v Uhříněvsi

Dne 4. května 2022 navštívil Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., Oddělení fyziologie výživy a jakosti produkce profesor Luciano Pinotti. Prof. Luciano Pinotti, Ph.D. pracuje na University in Milan, Department of Veterinary Sciences and Technologies for Food Safety VSA. Číst dále

Pilot Study on Predictive Traits of Fresh Maize Hybrids for Estimating Milk and Biogas Production

Farmers need information on which maize hybrid is best and under what conditions. They demand that this information be clear, simple and easily understood. This study aims to estimate the potential for milk production (MPP) and the biochemical methane potential (BMP) production from fresh maize hybrids. Using these indicators from fresh maize, information on the differences between hybrids can be effectively obtained, albeit with some of the shortcomings of this proposed method. Samples of fresh maize plants (n = 384) from four hybrids were evaluated at two locations over four consecutive years (from 2018 to 2021). The dry matter content, averaged across all hybrids, all years and both locations, was 371 +/- 42.3 g.kg(-1). The colder and wetter the year, the significantly higher the starch content, lower the amylase-treated neutral detergent fibre content (aNDF) and lower the crude protein (CP), which was reflected in lower BMP. Weather did not significantly affect the net energy of lactation (NEL) or MPP values. The location significantly affected all monitored indicators, except BMP. The earlier the hybrid was at harvest time, the lower the NEL and MPP but the higher BMP contents were. This study is preliminary and must be repeated with more hybrids and under more different conditions.

ON-LINE KALKULACE

SW FarmProfit


 

Ekonomický sw na kalkulaci ekonomických ukazatelů základních odvětví zemědělství. Zdarma, OnLine.

ON-LINE PORADNA

Poradentské služby pro chovatele


 

V naší on-line poradně budou Vaše dotazy zodpovězeny příslušným odborným pracovníkem pro daný druh hospodářského zvířete.

PRO PRAXI

NABÍDKA SLUŽEB A APLIKACÍ PRO CHOVATELE

Farmprofit

FarmProfit je ekonomický software sloužící ke kalkulaci ekonomických ukazatelů základních odvětví zemědělství

Číst dále

Předpověď struktury stáda

Program simuluje dynamiku populace stáda v měsíčním intervalu a následně předpovídá budoucí strukturu stáda

Číst dále

SEUROP

Organizace odborné přípravy klasifikátorů jatečně upravených těl prasat a dospělého skotu

Číst dále

ECOWEIGHT

Programový balík ECOWEIGHT je určen pro výpočet ekonomických vah (důležitosti) významných vlastností u hospodářských zvířat.

Číst dále

Stanovení genetických variant

Služba pro chovatele - určení variant genů mléčných bílkovin pro skot, ovce a kozy; booroola genu u ovcí a genů pro zbarvení koní

Číst dále

Rentabilita výroby mléka

Cílem dotazníkového šetření je stanovení celkových nákladů výroby mléka, definování rentability produkce a stanovení závislostí mezi výrobními a ekonomickými parametry.

Číst dále

Komerční příležitosti

Nabídka ověřených výsledků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ke komerčnímu využití.

ŘEŠENÉ PROJEKTY

Výběr z aktualních projektů ústavu

VĚDA POPULÁRNĚ

Popularizační články, aneb o vědě nevědecky

U krav v období okolo porodu dochází k mnohým metabolickým a hormonálním změnám, které odrážejí narůstající energetické požadavky způsobené růstem plodu a následným nástupem vysoké laktace. Většina dojnic v prvních několika týdnech laktace není schopna přijmout dostatečné množství krmiva, které by stačilo pokrýt energetickou potřebu pro tvorbu mléka. Dnešní vysokoužitkové dojnice jsou vyšlechtěny tak, aby směřovaly veškerou energii právě do produkce mléka, a většina jich vstupuje do negativní energetické bilance (NEB), při které vydají více energie, než kolik jsou schopny přijmout. Během NEB musí krávy energii čerpat rozpadem vlastní tukové tkáně, která obsahuje mastné kyseliny, zejména palmitovou, stearovou a olejovou. Při rozpadu tukových […]

Kukuřičná siláž je jedním z nejvýznamnějších krmiv přežvýkavců na celém světě, zejména pro výživu dojnic či výkrm skotu. Mezi faktory, které ovlivňují kvalitativní parametry kukuřičných siláží, patří hybrid kukuřice, parametry prostředí (agronomické i počasí), způsob a kvalita sklizně, proces výroby a skladování. V posledních letech se klade velký důraz na různé systémy sklizně, které zaznamenaly velké změny a prvky inovací. Při zpracování kukuřičné řezanky je velká pozornost věnována způsobu narušení zrna a řezané hmoty pomocí různých typů mačkacích válců, kterými jsou řezačky vybaveny. Klasické řezačky jsou v současné době vybavené standardními mačkacími válci stavěné na délku řezanky 8 až 20 mm, která z pohledu […]

V produkčních chovech slepic je kvalita kostí jedním z faktorů, kteří ovlivňují ekonomiku chovu. Vysoký výskyt zlomenin pozorovaný u slepic během produkčního období, při výměně hejna a transportu je připisován na vrub osteoporóze. Osteoporóza je charakterizována progresivní ztrátou mineralizace strukturálních kostí skeletu, jejich křehkostí a zvýšené náchylnosti ke zlomeninám. Při velkém poklesu pevnosti strukturálních kostí dochází ke spontánním zlomeninám včetně fraktur páteře a k úhynu. Prodloužený snáškový cyklus omezuje možnost regenerace kostí a zvyšuje výskyt zlomenin. Ve všech halových systémech chovu, od klecí, voliér až po podestýlku, dochází k poměrně častým zlomeninám prsní kosti. Mimo výživy na to má vliv genotyp […]

Kalendář akcí

Události na Červen–Srpen 2022

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
30.5.2022 31.5.2022 1.6.2022 2.6.2022 3.6.2022 4.6.2022 5.6.2022
6.6.2022 7.6.2022 8.6.2022 9.6.2022 10.6.2022 11.6.2022 12.6.2022
13.6.2022 14.6.2022 15.6.2022 16.6.2022 17.6.2022 18.6.2022 19.6.2022
20.6.2022 21.6.2022 22.6.2022 23.6.2022 24.6.2022 25.6.2022 26.6.2022
27.6.2022 28.6.2022 29.6.2022 30.6.2022 1.7.2022 2.7.2022 3.7.2022

NABÍZÍME

VOLNÁ MÍSTA