Hledat
Název jednotkyNadřazená jednotka
Personální oddělení Sekretariát
Podatelna a spisovna Sekretariát
Sekretariát
Úsek plánování a realizace investic a oprav Vedení úseku materiálně- technického zabezpečení
Úsek vnitřní správy a bytového hospodářství Vedení úseku materiálně- technického zabezpečení
Úsek vnitřní správy a bytového hospodářství Vedení úseku materiálně- technického zabezpečení
Vedení ústavu
Interní audit a kontrola Vedení
Národní centrum pro genetické zdroje Vedení
Právní oddělení Vedení
Biologie reprodukce Útvar náměstka ředitele pro výzkum
Etologie Útvar náměstka ředitele pro výzkum
Fyziologie výživy a jakost produkce Útvar náměstka ředitele pro výzkum
Genetika a šlechtění hospodářských zvířat Útvar náměstka ředitele pro výzkum
Chov prasat Útvar náměstka ředitele pro výzkum
Chov skotu Útvar náměstka ředitele pro výzkum
Technologie a technika chovu hospodářských zvířat Útvar náměstka ředitele pro výzkum
Výživa a krmení hospodářských zvířat Útvar náměstka ředitele pro výzkum
Biometrická jednotka Útvar vědeckého sekretáře
Centrum transferu technologií Útvar vědeckého sekretáře
1 2 Next › Poslední » 1. až 20. záznam z 29


VÚŽV v.v.i. > Seznam oddělení