Transfer výsledků výzkumu, vývoje a inovací do praxe v oblasti chovu hospodářských zvířat a jeho další ekonomické zefektivnění

Číslo projektu TP01010047
Kategorie projektu PROJEKTY TA ČR / Technology Agency of the Czech Republic PROJECTS
Hlavní řešitel za ústav Kunc Petr, doc. Ing., Ph.D.
Poskytovatel projektuTA ČR
Popis projektu

Cílem projektu je zvýšit efektivitu současného systému transferu výsledků výzkumu, vývoje a inovací do praxe v oblasti živočišné výroby, a to vyšší a intezivnější podporou, výzkumu a vývoje nových aplikovaných výsledků s vysokým komerčním potenciálem a také zefektivnit informovanost o těchto výsledcích směrem k potencionálním uživatelům (komerční sféře). Lze předpokládat, že zvýšením podpory bude dosaženo i zvýšení motivace pracovníků v procesu vývoje a uplatňování výsledků vědy, výzkumu a inovací (VaVaI). V rámci řešení projektu budou ověřovány a komerčně uplatněny na českých i světových trzích praktické výsledky vzniklé v rámci výzkumné, vývojové a inovační činnost Výzkumného ústavu živočišné výroby.

Období2020 - 2022
Odkaz do ISVAVhttps://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=TP01010047