Hledat
ČísloNázevObdobí
QJ1310107 Vliv genetického polymorfizmu lipogenických enzymů na složení mléčného tuku a obsah mastných kyselin v mléce malých přežvýkavců (koze a ovce) 2013 - 2017
QJ1330189 Zlepšení systému chovu starokladrubského koně v NH Kladruby nad Labem 2013 - 2017
ProPIG Core Organic II - ProPIG 2012 - 2014
QJ1210128 Inovovat systémy hodnocení kvality krmiv s důrazem na zavedení nového národního systému hodnocení 2012 - 2015
7AMB12SK178 Vliv fermentačních procesů a aerobní stability kukuřičných siláží na obsah a stravitelnost neutrálně detergentní vlákniny a škrobu 2012 - 2013
QJ1210253 Využití metod molekulární genetiky jako nástoje pro efektivní plemenářskou práci v malé populaci prasat 2012 - 2016
QJ1210301 Výzkum, nové produkty a služby pro vytvoření centra prevence, detekce a podpory léčby mastitid 2012 - 2016
B/CZ0046/4/0004 Alternative housing systems for farrowing sows - know-how exchange, publication writing and new project preparation 2011 - 2011
FP7-KBBE-2010-4 No 266213 (7E12041) Animal Welfare Indicators - AWIN 2011 - 2015
FP7-KBBE-2010-4 N°265686 Animal WelfAre Research in an enlarged Europe - AWARE 2011 - 2014
QI111A166 Biotechnologické postupy v reprodukci a odchovu prasat jako nástroj ekonomického růstu a konkurenceschopnosti odvětví 2011 - 2014
QI111A199 Efektivní systém prevence parazitóz v chovu ovcí 2011 - 2014
QI111A167 Genomická selekce dojeného skotu 2011 - 2014
P503/11/2479 Inhibice intestinální absorpce sterolů hydrofobně modifikovanými polysacharidy 2011 - 2013
P302/11/P069 Úloha a funkce jadérka v oogenezi a časném embryonálním vývoji 2011 - 2013
QI101A166 Biotechnologie v chovu a šlechtění prasat 2010 - 2014
B/CZ0046/3/0017 Exchange of know-how between two institutes - Institute of Animal Science in Prague and Norwegian University of Life Sciences in Aas 2010 - 2010
P505/10/1411 Kódování a dekódování emocí v hlasech mláďat dvou druhů savců 2010 - 2013
QI101A164 Kvalita a bezpečnost produktů genetických zdrojů prasat, drůbeže, králíků a nutrií v konvenčním a ekologickém chovu 2010 - 2014
MEB 0810133 Ovlivňování produkce CLA v mléce přežvýkavců inokulovanými silážemi 2010 - 2011
« První ‹ Previous 1 2 3 4 5 Next › Poslední » 41. až 60. záznam z 90


VÚŽV v.v.i. > Projekty