Hledat
ČísloNázevObdobí
QJ1510038 Využití rostlinných extraktů jako bioantiparazitik u hospodářských zvířat 2015 - 2018
QJ1510141 Vývoj systému genetického hodnocení a optimalizace šlechtitelských postupů v populaci koní v České republice 2015 - 2018
QJ1510137 Výzkum faktorů ovlivňujících rentabilitu, kvalitu a bezpečnost mléka a mléčných produktů v chovech malých přežvýkavců v ČR 2015 - 2018
QJ1510144 Výzkum genetických vztahů mezi dlouhověkosti, plodností, znaky zdraví vemene a končetin u skotu a ovcí 2015 - 2018
TG01010082 Zefektivnění systému výzkum – vývoj – inovace – transfer v oblasti živočišné výroby pro zlepšení konkurenceschopnosti agrárního sektoru 2015 - 2019
GA14-27925S Ontogenetická a sociální determinace hlasové individuality prasat 2014 - 2018
RO0717 Rozvoj hospodářských zvířat v multifunkčním zemědělství 2014 - 2017
KEGA č 011SPU-4/2014 Transfer of innovative technologiesinto the educational process in thedimensions of the current needs of agriculture through university textbook 2014 - 2015
SANCO 2012/10293 Coordinated European Animal Welfare Network (EUWelNet) 2013 - 2013
7AMB13PLO28 Exprese kandidátních genů pro rozvoj svalové a tukové tkáně u skotu 2013 - 2014
QJ1310002 Identifikace a řešení vybraných prodblémů ve výživě slepic a kvalitě vajec z kontrastních chovů 2013 - 2017
TA03011029 Nové kryty ran s programovaným uvolňováním účinných látek určené pro inhibici biofilmu 2013 - 2015
QJ1310109 Optimalizace Českého národního programu pro šlechtění prasat se zvláštním ohledem na funkční a reprodukční znaky 2013 - 2017
13-03269S Přenosy jader somatických buněk u savců - reprogramace, remodelace nebo obojí? 2013 - 2015
QJ1310184 Šlechtění na přežitelnost mláďat v chovu ovcí a masného skotu 2013 - 2017
QJ1310107 Vliv genetického polymorfizmu lipogenických enzymů na složení mléčného tuku a obsah mastných kyselin v mléce malých přežvýkavců (koze a ovce) 2013 - 2017
QJ1330189 Zlepšení systému chovu starokladrubského koně v NH Kladruby nad Labem 2013 - 2017
ProPIG Core Organic II - ProPIG 2012 - 2014
QJ1210128 Inovovat systémy hodnocení kvality krmiv s důrazem na zavedení nového národního systému hodnocení 2012 - 2015
7AMB12SK178 Vliv fermentačních procesů a aerobní stability kukuřičných siláží na obsah a stravitelnost neutrálně detergentní vlákniny a škrobu 2012 - 2013
« První ‹ Previous 1 2 3 4 5 6 Next › Poslední » 41. až 60. záznam z 105


VÚŽV v.v.i. > Projekty