vzhledjpg
DSC07984
Tradice a budoucnost

S tradičními hodnotami pracujeme na základě nejnovějších vědeckých poznatků za pomoci inovací a moderních přístupů.

previous arrow
next arrow

Odborný kurz k výkonu odborné činnosti – inseminace prasat – v Kostelci nad Orlicí

Ve dnech 18. až 20. ledna 2023 uspořádalo pracoviště chovu prasat v Kostelci nad Orlicí odborný kurz pro odbornou činnost se specializací inseminace a vpravování embryí inseminační technikou u prasat, stupeň I.- inseminace prasat. Kurz byl organizován ve spolupráci s firmou Topigs Norsvin a Chovservis a.s., jako dvoudenní resp. třídenní, v závislosti na vzdělání uchazečů.

Číst dále

Genetic evaluation of the scrotal circumference of beef bulls in the Czech Republic

The objective of the present study was to estimate the genetic parameters for the scrotal circumference of bulls of beef breeds in the Czech Republic. The used database for the years 1996–2020 comprised information on the scrotal circumference measurements from 22 065 bulls of 19 pure breeds and crossbred animals of the Beef Simmental, Charolais, and Hereford breeds. After adjustments, the database contained 16 404 records. To test the influence of systematic fixed effects, the GLM/SAS procedure using the least-squares method was applied. The contemporary group, weight and age of the bulls were included as significant systematic environmental effects (< 0.05). The genetic parameters were determined by a single-trait model using the AIREMLF90 program. The heritability coefficient of the scrotal circumference was 0.27. Environmental correlations of the scrotal circumference with the bull weight were moderate and positive (r = 0.2), but the correlations between the age in days and the scrotal circumference were almost zero (r = 0.03). The results indicate that the scrotal circumference of beef cattle breeds provides sufficiently high genetic variability that can be used to identify individuals with an above-average circumference and, in this way, increase the probability of selection of a young bull with a better reproduction potential.

19. mezinárodní symposium Konzervace krmiv

Zveme Vás dne 25. – 27. dubna, 2023 do Brna. Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. je spolupořadatelem 19. mezinárodního symposia „Konzervace objemných krmiv“, který se uskuteční v Augustiniánském opatství a farnosti při bazilice Nanebevzetí P.Marie na Starém Brně. Číst dále

ON-LINE KALKULACE

SW FarmProfit


 

Ekonomický sw na kalkulaci ekonomických ukazatelů základních odvětví zemědělství. Zdarma, OnLine.

ON-LINE PORADNA

Poradentské služby pro chovatele


 

V naší on-line poradně budou Vaše dotazy zodpovězeny příslušným odborným pracovníkem pro daný druh hospodářského zvířete.

PRO PRAXI

NABÍDKA SLUŽEB A APLIKACÍ PRO CHOVATELE

Farmprofit

FarmProfit je ekonomický software sloužící ke kalkulaci ekonomických ukazatelů základních odvětví zemědělství

Číst dále

Předpověď struktury stáda

Program simuluje dynamiku populace stáda v měsíčním intervalu a následně předpovídá budoucí strukturu stáda

Číst dále

SEUROP

Organizace odborné přípravy klasifikátorů jatečně upravených těl prasat a dospělého skotu

Číst dále

ECOWEIGHT

Programový balík ECOWEIGHT je určen pro výpočet ekonomických vah (důležitosti) významných vlastností u hospodářských zvířat.

Číst dále

Stanovení genetických variant

Služba pro chovatele - určení variant genů mléčných bílkovin pro skot, ovce a kozy; booroola genu u ovcí a genů pro zbarvení koní

Číst dále

Rentabilita výroby mléka

Cílem dotazníkového šetření je stanovení celkových nákladů výroby mléka, definování rentability produkce a stanovení závislostí mezi výrobními a ekonomickými parametry.

Číst dále

Komerční příležitosti

Nabídka ověřených výsledků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ke komerčnímu využití.

ŘEŠENÉ PROJEKTY

Výběr z aktualních projektů ústavu

VĚDA POPULÁRNĚ

Popularizační články, aneb o vědě nevědecky

V polovině července tohoto roku se v zemědělském podniku 1. zemědělské a.s. Chorušice narodila dvě telata z embryí „vyrobených“ v laboratoři. Jde o první telata z embryí kompletně vyprodukovaných v laboratorních podmínkách ve Výzkumném ústavu živočišné výroby, v. v. i. v Praze Uhříněvsi. Na světové úrovni, v chovatelsky nejvyspělejších zemích, je tento proces již poměrně intenzivně využíván. Ačkoliv jde o vysoce efektivní způsob progresivní šlechtitelské práce ve stádě, v České republice tyto metody dosud nenašly praktické uplatnění z důvodu vysokých nároků na materiál, vybavení a odbornost pracovníků ve všech fázích procesu od izolace oocytů přes umělé oplození až po přenos embryí do […]

Většina telat dojeného skotu prochází během svého života odrohováním. Jedná se o proceduru, při které je telatům odstraněna rohová pučnice, aby se zabránilo růstu rohů. Tento zákrok se provádí zejména z důvodu zajištění bezpečnosti jak personálu, tak samotných zvířat, nicméně tato procedura je pro telata velmi bolestivým zážitkem, který zásadním způsobem zhoršuje jejich životní pohodu. Dnes již ze studií víme, že rána se po odrohování hojí minimálně 6 týdnů a telata pociťují bolest ještě třetí týden po odrohování. Podíváme-li se však na legislativu, tak zjistíme, že dle zákona lze telata do čtyř týdnů věku odrohovat bez použití látek ke znecitlivění odrohovaného […]

V chovu dojnic s volným ustájením vzniká velmi často potřeba vyhledat ve stádě konkrétní zvíře. V současné době je pro identifikaci zvířete jako základní prostředek využívaná ušní známka s číselným kódem. Ve volných chovech má dále každé zvíře ještě elektronický identifikátor, a to buď ve formě pedometru uchyceného na zadní končetině, nebo ve formě respondéru integrovaného do obojku na krku, který bývá zpravidla doplněn pomocným faremním číslem zvířete. K identifikaci daného zvířete dochází však pouze na dojicím stání, nebo v krmných automatech. V ostatním prostoru (stáj, event. výběhy či pastviny) lze zvíře identifikovat pouze podle čísla na obojku a ušní […]

Kalendář akcí

Únor 2023

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
30.1.2023
31.1.2023
1.2.2023

Seminář k aktuálním problémům výroby konzervovaných krmiv, její hodnocení a uplatnění ve výživě skotu, zejména v návaznosti na precizní zemědělství


2.2.2023

3.2.2023
4.2.2023
5.2.2023
6.2.2023
7.2.2023
8.2.2023
9.2.2023
10.2.2023
11.2.2023
12.2.2023
13.2.2023
14.2.2023
15.2.2023
16.2.2023
17.2.2023
18.2.2023
19.2.2023
20.2.2023
21.2.2023
22.2.2023
23.2.2023
24.2.2023
25.2.2023
26.2.2023
27.2.2023
28.2.2023
1.3.2023
2.3.2023
3.3.2023
4.3.2023
5.3.2023

NABÍZÍME

VOLNÁ MÍSTA