Optimalizace proteinové výživy monogastrických zvířat na bázi odrůd semen lupiny bílé (Lupinus albus)

Číslo projektu QJ1510136
Kategorie projektu PROJEKTY NAZV / National Agency for Agricultural Research PROJECTS
Poskytovatel projektuMZE ČR
Popis projektu

Zaměření projektu je v souladu se strategií aplikovaného výzkumu v oblasti zemědělství, a to jak v rámci ČR, tak i EU v rámci společné zemědělské politiky. Cílem projektu je získat poznatky o pěstování a ošetření porostů vybraných kulturních odrůd lupiny bílé pro podmínky České republiky. U vybraných perspektivních odrůd lupiny bílé bude provedena komplexní nutriční analýza. Na základě poznatků o nutriční hodnotě semen budou navrženy receptury kompletních krmných směsí určených pro drůbež (brojlerová kuřata, nosnice, kachny) a brojlerové králíky. Tyto optimalizované krmné směsi budou ověřeny biologickou testací v akreditovaných pokusných stájích a v provozních podmínkách. Bude posouzen vliv těchto diet na užitkovost, zdraví gastrointestinálního traktu, mikrobiální biodiverzitu, kvalitu jatečného těla a konečného produktu. U faremně chovaných brojlerových králíků též vliv na reprodukční užitkovost, produkci mléka a jeho složení, stejně jako na růst a životaschopnost mláďat.

Období2015 - 2018
Odkaz do ISVAVQJ1510136

Na projektu se podílí někteří pracovníci oddělení:

Fyziologie výživy a jakost produkce