Včasná predikce zdravotních rizik a poruch reprodukce dojnic s využitím rozšířeného spektra parametrů získávaných laboratorním rozborem vzorků mléka

Číslo projektu QK21010038
Kategorie projektu PROJEKTY NAZV / National Agency for Agricultural Research PROJECTS
Hlavní řešitel za ústav Bartoň Luděk, Ing., Ph.D.
Poskytovatel projektuMZE ČR
Popis projektu

Hlavním cílem projektu je vypracování metodických postupů včasné predikce narušení energetické bilance dojnic v postpartálním období s využitím vybraných parametrů rozšířeného laboratorního rozboru vzorků mléka. Navazujícím cílem je zlepšení prevence zdravotních rizik, poruch reprodukce i snížení rizika ekonomických ztrát v důsledku negativní energetické bilance dojnic s využitím potenciálu informací získávaných plošně v KU s rozšířeným laboratorním rozborem mléka.

Období2021 - 2025
Odkaz do ISVAVhttps://www.isvavai.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=QK21010038
Odkaz na projekt
Interní odkaz

Na projektu se podílí někteří pracovníci oddělení:

Chov skotu