Strudenti ČZU na farmě v Netlukách

16.11.2015

Ve dnech 11. a 12. listopadu proběhlo na farmě v Netlukách cvičení studentů České zemědělské univerzity v Praze.

Na farmě seznámil studenty s novými poznatky v pohledu na zoohygienu stájí pro vysokoprodukční dojnice lektor Ing. Stanislav Staněk, Ph.D. a v klimatizované stáji Ing. Josef Knížek prakticky předvedl měření mikroklimatických parametrů ve stájích s novými měřícími přístroji.

Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků

13.11.2015

Dne 11. listopadu 2015 proběhl v aule České zemědělské univerzity již 13. mezinárodní seminář „ NOVÉ SMĚRY V INTENZIVNÍCH A ZÁJMOVÝCH CHOVECH KRÁLÍKŮ“ pořádaný Výzkumným ústavem živočišné výroby, v.v.i. a Českou zemědělskou univerzitou v Praze.

11th International Conference on Polysaccharides-Glycoscience

12.11.2015

Ing. Tomáš Taubner z oddělení Fyziologie výživy a jakosti produkce se ve dnech 7. – 9.10. 2015 zúčastnil 11th International Conference on Polysaccharides-Glycoscience. Příspěvek ve formě posteru s názvem „ Use of microwave heating in the synthesis of novel polysaccharide derivatives“ získal ocenění poroty za nejlepší poster.

30.ročník vědecké konference Aktuální otázky bioklimatologie zvířat

11.11.2015

Dne 4.listopadu 2015 proběhl v prostorách brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu již 30. ročník vědecké konference s mezinárodní účastí Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2015, pořádaný sekcí bioklimatologie zvířat České bioklimatologické společnosti ve spolupráci s Výzkumným ústavem živočišné výroby,v.v.i., Ministerstvem zemědělství a brněnskou pobočkou Čs. biologické společnosti.

Pracovní seminář pro chovatele dojeného skotu

10.11.2015

Dne 3.11.2015 uspořádala společnost Plemko, s.r.o. Pardubice ve spolupráci se Zemědělským družstvem Rosice u Chrasti, Agrodružstvem ve Lhotě pod Libčany a VÚŽV, v.v.i. pracovní seminář pro chovatele dojeného skotu v ZD Rosice u Chrasti.

O šlechtění holštýnského skotu v ČR

9.11.2015

Dovolujeme si Vás pozvat na oponentní projednání zprávy funkčního úkolu  MZe 2015 o šlechtění holštýnského skotu v ČR „Modernizace systému odhadu plemenných hodnot zpracovávaných na základě plemenářského zákona, v návaznosti na zhodnocení účinnosti národních dotací na šlechtění hospodářských zvířat".

Oponentní projednání se koná v pátek 13.11.2015 od 9:00 hod. v zasedací místnosti hlavní budovy VÚŽV Praha Uhříněves.

Králičí seminář

2.11.2015

Zveme Vás na KRÁLIČÍ SEMINÁŘ "Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků" dne 11. listopadu 2015 do auly České zemědělské univerzity v Praze.

12.ročník mezinárodního workshopu Research in Pig Breeding

26.10.2015

Dne 12 října 2015 se uskutečnil již dvanáctý ročník mezinárodního workshopu Research in Pig Breeding. Workshop uspořádalo oddělení chovu prasat ve spolupráci s Českou akademií zemědělských věd.

V příjemném prostředí penzionu Pod rozhlednou ve Vrbici jsme přivítali účastníky nejen z České republiky, ale také ze zahraničí, z Německa, Maďarska, Slovenska, Polska a Srbska.