Škola na farmě

V roce 2020 připravujeme pro žáky základních škol již pátým rokem tradiční a u žáků velice oblíbený výchovně vzdělávací program Škola na farmě. Děti mají možnost blízkého kontaktu se zvířaty, vidí každodenní provoz na farmě, seznamují se se zemědělskou technikou, poznávají například krmný vůz nebo automatický přihrnovač krmiva. Výklad zajišťují zkušení lektoři, odborní a vědečtí pracovníci Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. z Uhříněvsi.

Číst dále

Pair housing makes calves more optimistic

Individual housing of dairy calves is common farm practice, but has negative effects on calf welfare. A compromise between practice and welfare may be housing calves in pairs. We compared learning performances and affective states as assessed in a judgement bias task of individually housed and pair-housed calves. Twenty-two calves from each housing treatment were trained on a spatial Go/No-go task with active trial initiation to discriminate between the location of a teat-bucket signalling either reward (positive location) or non-reward (negative location). We compared the number of trials to learn the operant task (OT) for the trial initiation and to finish the subsequent discrimination task (DT). Ten pair-housed and ten individually housed calves were then tested for their responses to ambiguous stimuli positioned in-between the positive and negative locations. Housing did not affect learning speed (OT: F1,34 = 0.42, P = 0.52; DT: F1,34 = 0.25, P = 0.62), but pair-housed calves responded more positively to ambiguous cues than individually housed calves (χ21 = 6.76, P = 0.009), indicating more positive affective states. This is the first study to demonstrate that pair housing improves the affective aspect of calf welfare when compared to individual housing.

Zveme Vás do zemědělského muzea na Letenské prase

V sobotu 25. ledna 2020 se uskuteční v pražském Národním zemědělském muzeu tradiční akce Letenské prase aneb Zabijačka v muzeu. Na muzejním dvoře předvede mistr řezník František Kšána ml. ukázku tradičních postupů zpracování vepřového masa, českého plemene přeštického černostrakatého prasete, lidově přezdívaného přeštík. Přeštické černostrakaté prase bylo v roce 1992 zařazeno mezi genetické zdroje, Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. je ustanoven Národním referenčním střediskem pro genetické zdroje zvířat.Číst dále

ON-LINE KALKULACE

SW FarmProfit


 

Ekonomický sw na kalkulaci ekonomických ukazatelů základních odvětví zemědělství. Zdarma, OnLine.

ON-LINE PORADNA

Poradentské služby pro chovatele


 

V naší on-line poradně budou Vaše dotazy zodpovězeny příslušným odborným pracovníkem pro daný druh hospodářského zvířete.

PRO PRAXI

NABÍDKA SLUŽEB A APLIKACÍ PRO CHOVATELE

Farmprofit

FarmProfit je ekonomický software sloužící ke kalkulaci ekonomických ukazatelů základních odvětví zemědělství

Číst dále

Předpověď struktury stáda

Program simuluje dynamiku populace stáda v měsíčním intervalu a následně předpovídá budoucí strukturu stáda

Číst dále

SEUROP

Organizace odborné přípravy klasifikátorů jatečně upravených těl prasat a dospělého skotu

Číst dále

ECOWEIGHT

Programový balík ECOWEIGHT je určen pro výpočet ekonomických vah (důležitosti) významných vlastností u hospodářských zvířat.

Číst dále

Stanovení genetických variant

Služba pro chovatele - určení variant genů mléčných bílkovin pro skot, ovce a kozy; booroola genu u ovcí a genů pro zbarvení koní

Číst dále

Rentabilita výroby mléka

Cílem dotazníkového šetření je stanovení celkových nákladů výroby mléka, definování rentability produkce a stanovení závislostí mezi výrobními a ekonomickými parametry.

Číst dále

Komerční příležitosti

Nabídka ověřených výsledků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ke komerčnímu využití.

ŘEŠENÉ PROJEKTY

Výběr z aktualních projektů ústavu

VĚDA POPULÁRNĚ

Popularizační články, aneb o vědě nevědecky

Oddělení Biologie reprodukce je dlouhodobě známe svojí vysokou úrovní mikromanipulačných technik, které tvoří klíčovou oblast in vitro metodik reprodukce. Tyto metody je možné využít v procesech in vitro oplodnění, ať již na klinikách asistované reprodukce u lidí, nebo v rámci  reprodukce hospodářských zvířat, kde v poslední době nachází významné uplatnění v oblasti genových zdrojů. Mikromanipulační metodiky je však možné velmi úspěšně aplikovat i v oblasti základního výzkumu, který byl odjakživa cílovou doménou tohoto pracoviště. Když hovoříme o špičkové úrovni našich mikromanipulačných technik, nemůžeme opomenout výzkumy na jadérku, sub-organele jádra, která se výraznou mírou podílí na transkripci genetické informace do podoby výsledných bílkovin a tím k […]

Oddělení genetiky a šlechtění hospodářských zvířat dlouhodobě řeší otázky odhadu plemenných hodnot u dojeného skotu. Výsledky tohoto výzkumu jsou přímo využívány při zdokonalování šlechtění skotu v ČR. Závažným tématem poslední doby je šlechtění na zvyšování odolnosti dojnic vůči nemocem jako je klinická mastitida a nemoci paznehtů, které mají významný záporný vliv na efektivitu chovu dojeného skotu. 

Na roční světové produkci mléka (kolem 864 mil. tun) se podílí přibližně 83 % mléko kravské, 13 % buvolí, 2 % kozí, 1 % ovčí a 1 % ostatní druhy zvířat. Při značné variabilitě mezi světovými regiony a státy dosahuje průměrná spotřeba mléka na každého obyvatele naší planety kolem 113 kg mléka, což potvrzuje, že mléko a mléčné výrobky jsou významnou součástí jídelníčku. Vzhledem k rychlému růstu obyvatelstva především v méně rozvinutých regionech, stabilní, popř. snižující se výměře zemědělské půdy, klimatickým změnám, zvětšování rozdílů mezi nejbohatšími a nejchudšími státy, neklidné situací v mnoha oblastech a hrozbě další hospodářské krize je stávajícímu stavu a […]

Kalendář akcí

Listopad 2019
Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
28.10.2019

Výstava Genetické zdrojeKlíč k zemědělské rozmanitosti

Výstava Genetické zdrojeKlíč k zemědělské rozmanitosti
29.10.2019

Výstava Genetické zdrojeKlíč k zemědělské rozmanitosti

Výstava Genetické zdrojeKlíč k zemědělské rozmanitosti
30.10.2019

Výstava Genetické zdrojeKlíč k zemědělské rozmanitosti

Výstava Genetické zdrojeKlíč k zemědělské rozmanitosti
31.10.2019

Výstava Genetické zdrojeKlíč k zemědělské rozmanitosti

Výstava Genetické zdrojeKlíč k zemědělské rozmanitosti

EXKURZE NETLUKY

EXKURZE NETLUKY

ŠKOLA NA FARMĚ

ŠKOLA NA FARMĚ
1.11.2019 2.11.2019 3.11.2019
4.11.2019 5.11.2019 6.11.2019 7.11.2019

ŠKOLA NA FARMĚ

ŠKOLA NA FARMĚ
8.11.2019 9.11.2019 10.11.2019
11.11.2019 12.11.2019

Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2019

Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2019
13.11.2019 14.11.2019

ŠKOLA NA FARMĚ

ŠKOLA NA FARMĚ
15.11.2019 16.11.2019 17.11.2019
18.11.2019 19.11.2019 20.11.2019 21.11.2019

Farmářský den ve Velké Chyšce

Farmářský den ve Velké Chyšce
22.11.2019 23.11.2019 24.11.2019
25.11.2019 26.11.2019 27.11.2019 28.11.2019

Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků

Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků

13:00: EXKURZE NETLUKY

13:00: EXKURZE NETLUKY
29.11.2019 30.11.2019 1.12.2019

NABÍZÍME

VOLNÁ MÍSTA