Výstava Genetické zdroje: Klíč k zemědělské rozmanitosti

Od 1. července do 31. srpna 2020 mají návštěvníci Národního zemědělského muzea Kačina možnost zhlédnout výstavu Genetické zdroje: Klíč k zemědělské rozmanitosti. Jednadvacet informačních panelů je věnováno problematice uchovávání genetických zdrojů v zemědělství.  Výstavu připravilo Ministerstvo zemědělství společně s koordinátory Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů − Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v.v.i. (genetické zdroje rostlin a mikroorganismů), Výzkumným ústavem živočišné výroby, v.v.i. (genetické zdroje zvířat) a dalšími partnery.Číst dále

Effect of an Outdoor Access System on the Growth Performance, Carcass Characteristics, and Longissimus lumborum Muscle Meat Quality of the Prestice Black-Pied Pig Breed

The effect of an outdoor-access vs. conventional indoor system on the growth, carcass characteristics, and longissimus lumborum muscle (LL) meat quality was evaluated in 24 Prestice Black-Pied pigs, during the growing-finishing period. Two groups received the same complete diet and were housed separately under conventional indoor conditions, with only one group having full access to pasture (350 m2/pig). The animals showed acceptable growth rates (outdoor vs. indoor, average of 740 g/d vs. 700 g/d), feed intake (average of 2700 g/d), and feed conversion ratios (FCR) (average of 3.3 vs. 3.5). The rearing system significantly affected the fatty acid composition of the LL. Outdoor pigs had lower ratios of n − 6/n − 3 polyunsaturated fatty acids, saturation indexes, atherogenic indexes, and thrombogenic indexes, compared with indoor-raised pigs. No differences were recorded in carcass characteristics, physical meat quality traits (pH45, pH24, drip loss, water holding capacity), or the chemical composition of the meat (crude protein, cholesterol, intramuscular fat, hydroxyproline, and tocopherol). The sensory analysis of grilled LL muscle found that outdoor pigs received lower evaluation scores for tenderness, juiciness, and chewiness, but had a better overall acceptance compared to pigs reared indoors.

ON-LINE KALKULACE

SW FarmProfit


 

Ekonomický sw na kalkulaci ekonomických ukazatelů základních odvětví zemědělství. Zdarma, OnLine.

ON-LINE PORADNA

Poradentské služby pro chovatele


 

V naší on-line poradně budou Vaše dotazy zodpovězeny příslušným odborným pracovníkem pro daný druh hospodářského zvířete.

PRO PRAXI

NABÍDKA SLUŽEB A APLIKACÍ PRO CHOVATELE

Farmprofit

FarmProfit je ekonomický software sloužící ke kalkulaci ekonomických ukazatelů základních odvětví zemědělství

Číst dále

Předpověď struktury stáda

Program simuluje dynamiku populace stáda v měsíčním intervalu a následně předpovídá budoucí strukturu stáda

Číst dále

SEUROP

Organizace odborné přípravy klasifikátorů jatečně upravených těl prasat a dospělého skotu

Číst dále

ECOWEIGHT

Programový balík ECOWEIGHT je určen pro výpočet ekonomických vah (důležitosti) významných vlastností u hospodářských zvířat.

Číst dále

Stanovení genetických variant

Služba pro chovatele - určení variant genů mléčných bílkovin pro skot, ovce a kozy; booroola genu u ovcí a genů pro zbarvení koní

Číst dále

Rentabilita výroby mléka

Cílem dotazníkového šetření je stanovení celkových nákladů výroby mléka, definování rentability produkce a stanovení závislostí mezi výrobními a ekonomickými parametry.

Číst dále

Komerční příležitosti

Nabídka ověřených výsledků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ke komerčnímu využití.

ŘEŠENÉ PROJEKTY

Výběr z aktualních projektů ústavu

VĚDA POPULÁRNĚ

Popularizační články, aneb o vědě nevědecky

Oddělení Biologie reprodukce je dlouhodobě známe svojí vysokou úrovní mikromanipulačných technik, které tvoří klíčovou oblast in vitro metodik reprodukce. Tyto metody je možné využít v procesech in vitro oplodnění, ať již na klinikách asistované reprodukce u lidí, nebo v rámci  reprodukce hospodářských zvířat, kde v poslední době nachází významné uplatnění v oblasti genových zdrojů. Mikromanipulační metodiky je však možné velmi úspěšně aplikovat i v oblasti základního výzkumu, který byl odjakživa cílovou doménou tohoto pracoviště. Když hovoříme o špičkové úrovni našich mikromanipulačných technik, nemůžeme opomenout výzkumy na jadérku, sub-organele jádra, která se výraznou mírou podílí na transkripci genetické informace do podoby výsledných bílkovin a tím k […]

Oddělení genetiky a šlechtění hospodářských zvířat dlouhodobě řeší otázky odhadu plemenných hodnot u dojeného skotu. Výsledky tohoto výzkumu jsou přímo využívány při zdokonalování šlechtění skotu v ČR. Závažným tématem poslední doby je šlechtění na zvyšování odolnosti dojnic vůči nemocem jako je klinická mastitida a nemoci paznehtů, které mají významný záporný vliv na efektivitu chovu dojeného skotu. 

Na roční světové produkci mléka (kolem 864 mil. tun) se podílí přibližně 83 % mléko kravské, 13 % buvolí, 2 % kozí, 1 % ovčí a 1 % ostatní druhy zvířat. Při značné variabilitě mezi světovými regiony a státy dosahuje průměrná spotřeba mléka na každého obyvatele naší planety kolem 113 kg mléka, což potvrzuje, že mléko a mléčné výrobky jsou významnou součástí jídelníčku. Vzhledem k rychlému růstu obyvatelstva především v méně rozvinutých regionech, stabilní, popř. snižující se výměře zemědělské půdy, klimatickým změnám, zvětšování rozdílů mezi nejbohatšími a nejchudšími státy, neklidné situací v mnoha oblastech a hrozbě další hospodářské krize je stávajícímu stavu a […]

Kalendář akcí

Listopad 2019
Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
28.10.2019

Výstava Genetické zdrojeKlíč k zemědělské rozmanitosti

Výstava Genetické zdrojeKlíč k zemědělské rozmanitosti
29.10.2019

Výstava Genetické zdrojeKlíč k zemědělské rozmanitosti

Výstava Genetické zdrojeKlíč k zemědělské rozmanitosti
30.10.2019

Výstava Genetické zdrojeKlíč k zemědělské rozmanitosti

Výstava Genetické zdrojeKlíč k zemědělské rozmanitosti
31.10.2019

Výstava Genetické zdrojeKlíč k zemědělské rozmanitosti

Výstava Genetické zdrojeKlíč k zemědělské rozmanitosti

EXKURZE NETLUKY

EXKURZE NETLUKY

ŠKOLA NA FARMĚ

ŠKOLA NA FARMĚ
1.11.2019 2.11.2019 3.11.2019
4.11.2019 5.11.2019 6.11.2019 7.11.2019

ŠKOLA NA FARMĚ

ŠKOLA NA FARMĚ
8.11.2019 9.11.2019 10.11.2019
11.11.2019 12.11.2019

Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2019

Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2019
13.11.2019 14.11.2019

ŠKOLA NA FARMĚ

ŠKOLA NA FARMĚ
15.11.2019 16.11.2019 17.11.2019
18.11.2019 19.11.2019 20.11.2019 21.11.2019

Farmářský den ve Velké Chyšce

Farmářský den ve Velké Chyšce
22.11.2019 23.11.2019 24.11.2019
25.11.2019 26.11.2019 27.11.2019 28.11.2019

Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků

Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků

13:00: EXKURZE NETLUKY

13:00: EXKURZE NETLUKY
29.11.2019 30.11.2019 1.12.2019

NABÍZÍME

VOLNÁ MÍSTA