Cena předsedy Rady pro výzkum, vývoj a inovace profesoru Jaroslavu Petrovi

30.10.2018

Premiér Andrej Babiš udělil Cenu předsedy Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) za popularizaci výzkumu, experimentálního vývoje a inovací profesoru Jaroslavu Petrovi. Laureátem se stal za biologické a zemědělské vědy. Reprodukční bilogii a genetiku včetně otázky klonování přibližuje veřejnosti od počátku devadesátých let.

Mezinárodní workshop Research in Pig Breeding

22.10.2018

Již patnáctý ročník mezinárodního workshopu Research in Pig Breeding se uskutečnil 18. října 2018 v příjemném prostředí penzionu Pod Rozhlednou ve Vrbici.  Workshop uspořádalo oddělení chovu prasat VÚŽV v Kosteleci nad Orlicí. 

Zveme Vás do Uhříněveského muzea

18.10.2018

Ke stému výročí založení československého státu připravil Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. v Uhříněvsi projekt „100 let chovu zvířat v nové republice a historie výzkumu pro jeho podporu“. V rámci projektu jsme ve spolupráci s kurátorem Uhříněveského muzea Ing. M. Klichem připravili výstavu na téma „Historie chovu hospodářských zvířat a výzkum pro jeho podporu“.

Kolekce českých plemen králíků na výstavě Náš chov 2018

15.10.2018

Ve dnech 4. až 7. října 2018 měli návštěvníci národní výstavy Náš chov v Lysé nad Labem možnost vidět v expozici Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. v hale A1  jedinečnou kolekci všech českých plemen králíků. Dozvěděli se co je Národní program, co jsou genetické zdroje a která další plemena hospodářských zvířat jsou zařazena do Národního programu.

Gymnázium Opatov v Uhříněvsi

15.10.2018

Gymnázium Opatov, špička mezi pražskými středními školami ve vědomostních soutěžích, se v pátek 12. října zapojilo do programu – výchovně vzdělávací aktivity “Příběh vědy – Mladý výzkumník”, s podtitulem „Výzkumem ke kvalitě potravin“.

Aktuální poznatky ve výživě a zdraví zvířat a bezpečnosti produktů

11.10.2018

Vědecký výbor výživy zvířat, Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., Ministerstvo zemědělství a Komise výživy odboru živočišné výroby ČAZV uspořádaly dne 10. října již 10. ročník konference: „Aktuální poznatky ve výživě a zdraví zvířat a bezpečnosti produktů“.

Hodnocení analýz siláže kukuřice a vojtěšky

11.10.2018

Dne 10. října 2018 se uskutečnil ve Výzkumném ústavu živočišné výroby, v.v.i. seminář, resp. workshop s názvem „Hodnocení analýz siláže kukuřice a vojtěšky“. Úvodní referát přednesl Ing. Radko Loučka, CSc. z VÚŽV na téma  “Výsledky řešení projektu Technické agentury ČR” a ” Vývoj nových biologických a chemických silážních přípravků a jejich kombinací”.

Stříbrná medaile ČZU pro prof. Luďka Bartoše

10.10.2018

U příležitosti životního jubilea byl prof. Ing. Luděk Bartoš, DrSc. oceněn Stříbrnou medailí České zemědělské univerzity v Praze. Pamětní medaili univerzity uděluje její rektor, a to osobám, které se významně zasloužily o rozvoj univerzity, rozvoj vědy, vzdělanosti nebo akademických svobod.