Aktuální trendy efektivního řízení reprodukce dojnic

27.9.2018

Dne 25. 9. 2018 se ve spolupráci s Českou technologickou platformou pro zemědělství uskutečnil v sálu Zemědělské akciové společnosti Nivnice workshop na téma „Aktuální trendy efektivního řízení reprodukce dojnic“. Pořadatelem workshopu byla Česká zemědělská univerzita v Praze ve spolupráci s Výzkumným ústavem živočišné výroby, v. v. i. v Praze Uhříněvsi a Mendelovou univerzitou v Brně.

Bonitace chovu Přeštického černostrakatého prasete v Kostelci nad Orlicí

26.9.2018

V areálu pracoviště chovu prasat v Kostelci nad Orlicí se 20. září 2018 uskutečnila tradiční bonitace chovu Přeštického černostrakatého prasete. Bonitační komise byla tvořena pracovníky Chovservisu a.s. Hradec Králové a Plemenářských služeb, a.s. Otrokovice (ISK Salaš u Velehradu).

69. výroční zasedání evropské federace věd o zvířatech (EAAP)

26.9.2018

Konference EAAP se uskutečnila ve středisku Valamar v Dubrovníku, pořádá ji Evropská komise pro živočišnou výrobu a je každým rokem vždy největší akcí toho druhu. VÚŽV je jedinou institucí z ČR, která je  členem organizace EAAP. Delegovaný zástupce Ing. Radko Loučka, CSc. se aktivně zúčastnil nejen s přednáškou a posterem, ale byl také delegován na Valnou hromadu […]

Aktuální problémy ve výživě skotu

24.9.2018

Dne 19. září 2018 se v krásném prostředí hotelu Allvet u Vyškova konal seminář s názvem: „Aktuální problémy ve výživě skotu, zejména pufrování obsahu bachoru a konzervace objemných krmiv v návaznosti na precizní zemědělství“.

Příběh vědy – mladý výzkumník

15.9.2018

Vzdělávací aktivitu s podtitulem “Výzkumem ke kvalitě potravin“ budeme realizovat v jarním a podzimním cyklu v předem stanovených termínech (březen – listopad).

Evropský projekt AFarCloud

13.9.2018

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. reprezentuje Česko společně s dalšími čtyřmi partnery v projektu AFarCloud “Aggregate Farming in the Cloud”, jehož koordinátorem je José Fernán MARTINEZ z Universidad politecnica de Madrid (UPM) ve Španělsku.