Vliv chovného prostředí a způsobu dojení na welfare, užitkovost a kvalitativní vlastnosti mléka dojných ovcí

Číslo projektu QH72286
Kategorie projektu PROJEKTY NAZV / National Agency for Agricultural Research PROJECTS
Hlavní řešitel za ústav Malá Gabriela, Ing., Ph.D.
Poskytovatel projektuMZE ČR
Popis projektu

V projektu byly analyzovány mikroklimatické podmínky chovného prostředí dojných ovcí z pohledu welfare a tepelné pohody zvířat. Morfologické parametry vemene Byly sledovány v závislosti na dojivosti, dojitelnosti a kvalitě ovčího mléka. Ve vzorcích mléka získaného ručním a strojním dojením bylo zjišťováno chemické složení, mikrobiální kvalita a technologické vlastnosti ovčího mléka. Současně byly testovány kultury bakterií mléčného kvašení vhodné pro výrobu fermentovaných výrobků a čerstvých sýrů z ovčího mléka. Dále byl vyhodnocován vliv ručního a strojního dojení na dynamiku povrchové teploty mléčné žlázy bahnic. Dynamika koncentrace kortizolu a oxytocinu ve vzorcích krve byla využita jako indikátor úrovně pohody bahnic v průběhu ručního a strojního dojení.

Období2007 - 2011
Odkaz do ISVAVQH72286
Odkaz na projekt
Interní odkaz

NázevRok
MALÁ, Gabriela, NOVÁK, Pavel, TOMÁNEK, Milan a KNÍŽEK, Josef. Má dojení ovcí vliv na úroveň welfare?. Veterinářství, 2013, roč. 63(11), s. 856-860. ISSN 0506-8231. 2013
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Chov dojných ovcí - zásady správné chovatelské praxe. Autoři: MALÁ, Gabriela, NOVÁK, Pavel, MILERSKI, Michal, ŠVEJCAROVÁ, Martina, KNÍŽKOVÁ, Ivana a KUNC, Petr.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-088-8. 2012-01-09. 2012
MALÁ, Gabriela, NOVÁK, Pavel a ŠVEJCAROVÁ, M. Ovlivňuje čistota povrchu těla kvalitu ovčího mléka?. Veterinářství, 2012, roč. 62(7), s. 423-426. ISSN 0506-8231. 2012
MALÁ, Gabriela., 2012 Somatické buňky v ovčím mléce - skrytá hrozba?. In Farmářská výroba sýrů a kysaných mléčných výrobků. Brno: MZLU, s. 58-60. ISSN 2012
MALÁ, Gabriela a NOVÁK, Pavel. Vliv mikroklimatu na pohodu ve stájích pro zimní ustájení ovcí. Náš chov, 2012, roč. 72(6), s. 68-70. ISSN 0027-8068. 2012
MALÁ, Gabriela a NOVÁK, Pavel., 2011 Analýza vybraných ukazatelů chovného prostředí u objektů pro zimní ustájení ovcí. In Vnútorná klíma polnohospodárskych objektov 2011. Nitra: Agrokomplex, s. CD. ISSN 2011
NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela a TITTL, K., 2011 Biosecurity v chovech ovcí - zdání nebo skutečnost?. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2011. Brno: Česká bioklimatologická společnost, s. 67-70. ISSN 2011
MALÁ, Gabriela, KNÍŽKOVÁ, Ivana, KUNC, Petr a KNÍŽEK, Josef., 2011 Does teat position influence traumatisation of mammary gland in machine milked ewes?. In XVth ISAH Congress 2011. Vienna: International Society for Animal Hygiene, s. 633-635. ISSN 978-80-263-0009-0 2011
MALÁ, Gabriela a NOVÁK, Pavel., 2011 Jak vybrat dezinfekční přípravek pro ošetření struků před dojením?. In Farmářská výroba sýrů a kysaných mléčných výrobků VIII.. Brno: Mendelova univerzita, s. 44-45. ISSN 2011
MALÁ, Gabriela a NOVÁK, Pavel. Je možno v chovech ovcí uplatnit zásady biosekurity?. Náš chov, 2011, roč. 71(12), s. 75-78. ISSN 0027-8068. 2011
NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela, TITTL, K., a KAMARÁDOVÁ, I., 2011 Principles of biosecurity in sheep farms. In XVth ISAH Congress 2011. Vienna: International Society for Animal Hygiene, s. 677-679. ISSN 978-80-263-0009-0 2011
MALÁ, Gabriela a NOVÁK, Pavel., 2011 Účinnost různých způsobů asanace ovčínů. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2011. Praha: Česká bioklimatologická společnost, s. 59-61. ISSN 2011
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Zásady biosecurity v chovech ovcí. Autoři: MALÁ, Gabriela a NOVÁK, Pavel.. Česká republika. 978-80-7403-084-0. 2011-12-22. 2011
MALÁ, Gabriela, TOMÁNEK, Milan a KNÍŽEK, Josef., 2010 Endocrine responses of eves to stress caused by different ways of milking. In Xith Middle European Buiatrics Congress. Brno: University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences, s. 36-39. ISSN 978-80-7305-108-2 2010
TITTL, K., NOVÁK, Pavel a MALÁ, Gabriela., 2010 Farm Animal Biosecurity, Significant Preventive Precautions in the Engagement against Zoonosis in ruminants. In Xith Middle European Buiatrics Congress, Veterinářství. Brno: University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno, s. 177-179. ISSN 978-80-7305-108-2 2010
MALÁ, Gabriela, ŠVEJCAROVÁ, M., KNÍŽEK, Josef a PEROUTKOVÁ, J., 2010 Je mikrobiologická kvalita ovčího mléka ovlivněna způsobem dojení?. In Farmářská výroba sýrů a kysaných mléčných výrobků VII.. Brno: Mendelova univerzita, s. 37-38. ISSN 2010
NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela, TITTL, K. a VOKŘÁLOVÁ, J., 2010 Má bioklima vliv na biosecurity v chovech hospodářských zvířat?. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2010. Brno: ČHMU, s. 54-57. ISSN 2010
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Metody hodnocení čistoty povrchu těla ovcí limitující faktor kvality mléka. Autoři: MALÁ, Gabriela a NOVÁK, Pavel.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-073-4. 2010-12-10. 2010
NOVÁK, PavelKŘÁLOVÁ, J., TITTL, K., MALÁ, Gabriela a ILLEK, Josef. Selected aspects of welfare and prevention of disease in ruminants. XIth Middle European Buiatrics Congress & 5 th Symposium of the European College of Bovine Health Management, In Veterinářství, 2010, roč. 60(Supplementum 1), s. 25-27. ISSN 0506-8231. 2010
MALÁ, Gabriela, ŠVEJCAROVÁ, M., KNÍŽEK, Josef a PEROUTKOVÁ, P., 2010 Účinnost čištění a dezinfekce dojicího zařízení pro ovce. In IX. Konference DDD  Přívorovy dny. Praha: Sdružení DDD, s. CD. ISSN 2010
MALÁ, Gabriela a KNÍŽEK, Josef. Vliv vybraných faktorů na počet somatických buněk v ovčím mléce. Náš chov, 2010, roč. 70(12), s. 72-74. ISSN 0027-8068. 2010
ŠVEJCAROVÁ, M., ELICH, O., PECHAČOVÁ, M., ZAINAB, A. a MALÁ, Gabriela. Vliv způsobu dojení a přípravy mléčné žlázy na mikrobiologické a chemické parametry dojných ovcí. Mlékařské listy - Zpravodaj, 2010, roč. 2010(123), s. XXI-XXIV. ISSN 1212-950X. 2010
NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela a TITL, K., 2010 Zásady biosecurity v chovech ovcí. In IX. Konference DDD  Přívorovy dny. Praha: Sdružení DDD, s. CD. ISSN 2010
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Hygienické zásady získávání ovčího mléka. Autoři: MALÁ, Gabriela. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-045-1. 2009-12-07. 2009
MALÁ, Gabriela, NOVÁK, Pavel, MARKOVÁ, M., KNÍŽEK, Josef a ŠMAHELOVÁ, L., 2009 The influence of body surface hygiene scores on sheep milk quality. In 10th Jubilee Middle European Buiatrics Congress. Košice: University of Veterinary Medicine, s. 277-281. ISSN 0015-5748 2009
MALÁ, Gabriela, NOVÁK, Pavel a MARKOVÁ, M. Účinnost čištění a dezinfekce dojicího zařízení pro ovce. Veterinářství, 2009, roč. 59(2), s. 110-114. ISSN 0506-8231. 2009

VŠECHNY PUBLIKACE

Na projektu se podílí někteří pracovníci oddělení:

Technologie a technika chovu hospodářských zvířat