Etologie

Vedoucí jednotkyBartošová Jitka, doc. Ing., Ph.D.
Nadřazená jednotkaÚtvar náměstka ředitele pro výzkum
Popis

Oddělení etologie se zabývá výzkumem chování a pohody (welfare) prasat, mléčného a masného skotu, farmově chovaných jelenovitých, koní a dalších druhů zvířat, zejména kopytníků, chovaných v zajetí.

 

Hlavní oblasti výzkumu:

  • mateřské chování a jeho vliv na růst, vývoj a mortalitu mláďat v různých systémech ustájení, otázky kojení a odstavu
  • vliv ustájení, sociálního prostředí a sociálních zkušeností během ontogeneze na chování, pohodu, zdraví a užitkovost zvířat
  • komunikace, zejména hlasová, mezi zvířaty a ve vztahu člověk-zvíře, emocionalita a kognitivní schopnosti zvířat
  • agresivita, dominance, pozitivní sociální interakce včetně hry mezi zvířaty a jejich důsledky pro fyziologii, zdraví, pohodu a reprodukci
  • skupinové chování zvířat, synchronizace chování, pastevní chování
  • fyziologie parožení jelenovitých

Pracovníci oddělení vyučují etologii a příbuzné obory na univerzitách, vedou studenty a pracují v osvětě a poradenství pro chovatelskou, odbornou i širokou veřejnost.

 

Oddělení etologie v médiích:

Metody, technologie, zvířata

dojený a masný skot, prasata, koně, divocí kopytníci, telemetrie

Bartošová Jitka, doc. Ing., Ph.D. Vedoucí vědecký pracovník
Bartoš Luděk, prof. Ing., DrSc. vědecký pracovník
Dušek Adam, RNDr., Ph.D. vědecký pracovník
Illmann Gudrun, Dr. agr. vědecký pracovník
Kotrba Radim, Ing., Ph.D. vědecký pracovník
Pluháček Jan, doc., RNDr., Ph.D. vědecký pracovník
Šárová Radka, Ing., Ph.D. vědecký pracovník
Špinka Marek, Doc. RNDr., CSc. vědecký pracovník
Šustr Pavel, Ing. Ph.D. vědecký pracovník
Dostálová Anne, Ing. odborný pracovník
Sekyrová Veronika, Ing. odborný pracovník
Vyskočilová Zuzana, Ing. technik

Poslední publikace:

NázevRok
MUSA, Abubakar S., NEEDHAM, Tersia, KOTRBA, Radim a CEACERO, Francisco. Activity and social behaviour of farmed common eland (Taurotragus oryx), and the effect of immunocastration thereon. Applied Animal Behaviour Science, 2024, 272, Article Number: 106189. ISSN 0168-1591. 2024
ŠÁROVÁ, Radka, VALNÍČKOVÁ, Barbora, MORAVCSÍKOVÁ, Ágnes, BARTOŠOVÁ, Jitka a VYSKOČILOVÁ, Zuzana. Bez etologie to v každodenním životě chovatele skotu nejde. Náš chov, 2024, roč. 84(1), s. 41-42. ISSN . 2024
SCHNEIDEROVÁ, Irena, PLUHÁČEK, Jan, BEARDER, Simon a ROSTI, Hana. Bioacoustics reveals the uniqueness of rarely kept tree hyraxes. Journal of ZOO and Aquarium Research, 2024, 12, 42-46. ISSN 2214-7594. 2024
BUREŠ, Daniel, NEEDHAM, Tersia, BARTOŇ, Luděk, LEBEDOVÁ, Nicole, KOTRBA, Radim, ŘEHÁK, Dalibor, KUČEROVÁ, Iva, KLOUČEK, Pavel a HOFFMAN, Louwrens C. Consumer acceptance and quality of game meat “droëwors” sausages with different levels of added fat. Meat Science, 2024, 209, Article number: 109424. ISSN 0309-1740. 2024
CHITAMBALA, Thoniso, NY, Veit, CEACERO, Francisco, BARTOŇ, Luděk, BUREŠ, Daniel, KOTRBA, Radim a NEEDHAM, Tersia. Effects of Immunocastration and Amino Acid Supplementation on Yearling Fallow Deer (Dama dama) Testes Development. Animals, 2024, 14, Article number: 115. ISSN 2076-2615. 2024
MUSA, A. S., KUNDANKUMAR, J., NEEDHAM, Tersia, KOTRBA, Radim, NY Veit, CONSOLACION, J. a CEACERO, Francisco. Effects of temperament during handling and social rank on the blood biochemical parameters of common eland (Taurotragus oryx). Veterinary Research Communications, 2024, 48, 1813-1819. ISSN 0165-7380. 2024
ESATTORE, Bruno, BUCZEK, Mateusz, DUŠEK, Adam, KOTRBA, Radim, PLUHÁČEK, Jan, CEACERO, Francisco, KOMÁRKOVÁ, Martina, BARTOŠOVÁ, Jitka, RADWAN, Jacek a BARTOŠ, Luděk. Ivermectin decreases parasite load, testosterone, and potentially antler length in a group of captive red deer males (Cervus elaphus). Research in Veterinary Science, 2024, 166, Article number: 105095. ISSN 0034-5288. 2024
BARTOŠOVÁ, Jitka. Jak vychovat potomky: rodičovská péče. In Etologie: Mechanismy, ontogeneze, funkce a evoluce chování živočichů. Praha: Academia, 2024, s. 331-345. ISBN 978-80-200-3556-1. 2024
VALNÍČKOVÁ, Barbora a ŠÁROVÁ, Radka. Obohacení prostředí stáje - 1. díl Úvod a kognitivní enrichment. Selská revue, 2024, roč. 2024(1), s. 106-108. ISSN . 2024
VALNÍČKOVÁ, Barbora a ŠÁROVÁ, Radka. Obohacení prostředí stáje - 2. díl Environmentální enrichment. Selská revue, 2024, roč. 2024(2), s. 130-132. ISSN . 2024
DOSTÁLOVÁ, Anne, ŠPINKA, Marek, ŠÁROVÁ, Radka a NEJEDLÁ, Eliška. Pastevní chov prasat z pohledu etologie. Náš chov, 2024, roč. 84(3), s. 38. ISSN . 2024
SEKYROVÁ, Veronika, ILLMANN, Gudrun a ŠÁROVÁ, Radka. Projevy mateřského chování prasnic a přirozené chování selat. Náš chov, 2024, roč. 84(5), s. 31-32. ISSN . 2024
CONSOLACION, Jerico, CEACERO, Francisco, MUSA, Abubakar Sadiq, NY, Veit, KOTRBA, Radim, ILLEK, Josef, ŠKORIČ, Miša a NEEDHAM, Tersia. Reproductive tract morphology and symmetry of farmed common eland (Tragelaphus oryx) bulls, and their relationship with secondary sexual traits and social rank. Animal Reproduction Science, 2024, 263, Article Number: 107438. ISSN 0378-4320. 2024
DOSTÁLOVÁ, Anne, ŠPINKA, Marek a SKLENÁŘ, Josef. Rodinový způsob odchovu selat. Náš chov, 2024, roč. 84(2), s. 26. ISSN . 2024
VYSKOČILOVÁ, Zuzana, VALNÍČKOVÁ, Barbora, MORAVCSÍKOVÁ, Ágnes a ŠÁROVÁ, Radka. Současný pohled vědců na rizika chovu telat dojeného skotu v individuálním ustájení. Selská revue, 2024, roč. 2024(n), s. 126-128. ISSN . 2024
KOUBA, Marek, BARTOŠ, Luděk, TULIS, Filip, STEHLÍKOVÁ SOVADINOVÁ, Simona a KORPIMÄKI, Erkki. Survival rates and causes of death in Tengmalm's owl offspring during the post-fledging dependence period in Central and North Europe. Frontiers in Ecology and Evolution, 2024, 12, Article Number: 1388643. ISSN 2296-701X. 2024
SEKYROVÁ, Veronika, ILLMANN, Gudrun a ŠÁROVÁ, Radka. Systémy ustájení laktujících prasnic aneb Od klecí po alternativy - 1. díl Permanentní klecové ustájení. Selská revue, 2024, roč. 2024(2), s. 133-135. ISSN . 2024
HOFFMAN, Louwrens Christiaan, SILBERBAUER, Bianca, NEEDHAM, Tersia, BUREŠ, Daniel, KOTRBA, Radim a STRYDOM, Philip E. The Effect of Sex on the Chemical and Mineral Composition of the Meat, Bone and Liver of Giraffe (Giraffa giraffa angolensis). Foods, 2024, 13, Article Number: 394. ISSN 2304-8158. 2024
VALNÍČKOVÁ, Barbora, MORAVCSÍKOVÁ, Ágnes a ŠÁROVÁ, Radka. Změny chování jako indikátory tepelného stresu u skotu. Náš chov, 2024, roč. 84(6), s. 47-48. ISSN . 2024
ŠÁROVÁ, Radka, MORAVCSÍKOVÁ, Ágnes a VALNÍČKOVÁ, Barbora. Automatický krmný systém - zlatý důl informací. Náš chov, 2023, roč. 83(4), s. 48-49. ISSN . 2023
MORAVCSÍKOVÁ, Ágnes a ŠÁROVÁ, Radka. Co může dělat z telat pesimisty a co optimisty?. Náš chov, 2023, roč. 83(2), s. 38-39. ISSN . 2023
CEACERO, Francisco, NY, Veit, KOTRBA, Radim, BARTOŇ, Luděk, ČUPIČ, Stipan, BUREŠ, Daniel, TUREK, Jiří, KOMÁRKOVÁ, Martina a NEEDHAM, Tersia. Combined effects of supplementation of amino acids and immunocastration in first antler growth of farmed fallow deer (Dama dama). Animal Production Science , 2023, roč. 63(SPECIAL ISSUE: IDBC 2022), s. Article number: 22258. ISSN 1836-5787. 2023
HRADEC, Michal, ILLMANN, Gudrun, PŘIKRYLOVÁ, Martina, BOLECHOVÁ, Petra a VOSTRÁ VYDROVÁ, Hana. Difference in the songs of paired and unpaired southern yellow-cheeked gibbon males (Nomascus gabriellae): social status or age?. Frontiers in Ecology and Evolution, 2023, 11, Article number: 956922.. ISSN 2296-701X. 2023
KRUNT, Ondřej, ZITA, Lukáš, KRAUS, Adam, MORAVCSÍKOVÁ, Ágnes, FRÜHAUF KOLÁŘOVÁ, Martina a BARTOŠ, Luděk. Effects of Genotype and Housing System on Rabbit Does’ Aggressive Behaviors and Injuries in Smallholding Conditions. Animals, 2023, 13, Article number: 1357. ISSN 2076-2615. 2023
NY, Veit, NEEDHAM, Tersia, BARTOŇ, Luděk, BUREŠ, Daniel, KOTRBA, Radim, MUSA, Abubakar S. a CEACERO, Francisco. Effects of immunocastration and supplementary feeding level on the performance and blood biochemical markers of farmed yearling fallow deer (Dama dama). Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, 2023, 107, 1158-1166. ISSN 0931-2439. 2023
VALNÍČKOVÁ, Barbora a ŠÁROVÁ, Radka. Hrou ke správnému vývoji mláďat. Selská revue, 2023, roč. 2023(1), s. 107-109. ISSN . 2023
MORAVCSÍKOVÁ, Ágnes a ŠÁROVÁ, Radka. Jak ovlivňuje chování ošetřovatele zdraví vemene a produkci dojnic?. Náš chov, 2023, roč. 83(5), s. 46-47. ISSN . 2023
SEKYROVÁ, Veronika, ŠÁROVÁ, Radka, ILLMANN, Gudrun a BARTOŠOVÁ, Hana. Kanibalismus u prasat: Okusování ocásků a proč jsou ocásky u prasat tak důležité? I. díl. Selská revue, 2023, roč. 2023(6), s. 30-31. ISSN . 2023
SEKYROVÁ, Veronika, ILLMANN, Gudrun a ŠÁROVÁ, Radka. Kanibalismus u prasat: Prevence okusování ocásků a možná řešení II.díl. Selská revue, 2023, roč. 2023(7), s. 103-105. ISSN . 2023
MIKULÁŠKOVÁ, Klára. Líhnutí a welfare kuřat brojlerů. Náš chov, 2023, roč. 83(2), s. 56-57. ISSN . 2023
STANĚK, Stanislav, ŠÁROVÁ, Radka a MORAVCSÍKOVÁ, Ágnes. Lze snížit tepelný stres pomocí krmení jen mléčnými nápoji?. Náš chov, 2023, roč. 83(6), s. 59-62. ISSN . 2023
MIKULÁŠKOVÁ, Klára. Nová studie ukazuje potenciál čichu koní. Koně & Lidé, 2023, roč. 2023(2), s. 36-42. ISSN . 2023
VALNÍČKOVÁ, Barbora a ŠÁROVÁ, Radka. Odchov hrou. Selská revue, 2023, roč. 2023(2), s. 140-141. ISSN . 2023
ŠÁROVÁ, Radka, MORAVCSÍKOVÁ, Ágnes a VALNÍČKOVÁ, Barbora. Odchov telat v sociálním prostředí: krátkodobý trend, nebo budoucnost tuzemských chovů? - 1. část. Selská revue, 2023, roč. 2023(3), s. 106-107. ISSN . 2023
ŠÁROVÁ, Radka, MORAVCSÍKOVÁ, Ágnes a VALNÍČKOVÁ, Barbora. Odchov telat v sociálním prostředí: krátkodobý trend, nebo budoucnost tuzemských chovů? - 2. část. Selská revue, 2023, roč. 2023(4), s. 116-119. ISSN . 2023
ŠÁROVÁ, Radka, MORAVCSÍKOVÁ, Ágnes a VALNÍČKOVÁ, Barbora. Odchov telat v sociálním prostředí: krátkodobý trend, nebo budoucnost tuzemských chovů? - 3. část. Selská revue, 2023, roč. 2023(5), s. 120-123. ISSN . 2023
LAWRENCE, Alistair B., NEWBERRY, Ruth C. a ŠPINKA, Marek. Positive welfare: What does it add to the debate over pig welfare?. In Advances in Pig Welfare. Elsevier: Woodhead Publishing, 2023, s. 83-113. ISBN 978-0-323-85676-8. 2023
KOUBA, Marek, BARTOŠ, Luděk, TULIS, Filip, ŠEVČÍK, Michal, SOVADINOVÁ, Simona, BUŠINA, Tomáš, JANOUŠ,Martin, KOUBA, Petr, BARTOŠOVÁ, Jitka, HONGISTO, Kari a KORPIMÄKI, Erkki. Post-fledging survival of Tengmalm’s owl offspring in boreal forests: Interactive effects of varying dynamics of main prey and habitat composition. Frontiers in Ecology and Evolution, 2023, 11, Article number: 1151622. ISSN 2296-701X. 2023
ESATTORE, Bruno, ROSSI, Agnese Carlotta, BAZZONI, Francesco, RIGGIO, Chiara, OLIVEIRA, Raquel, LEGGIERO, Ivan a FERRETTI, Francesco. Same place, different time, head up: Multiple antipredator responses to a recolonizing apex predator. Current Zoology, 2023, 69, 703-717. ISSN 1674-5507. 2023
BARTOŠ, Luděk, ESATTORE, Bruno, KOTRBA, Radim, PLUHÁČEK, Jan, CEACERO, Francisco, KOMÁRKOVÁ, Martina, DUŠEK, Adam a BARTOŠOVÁ, Jitka. The effects of challenge or social buffering on cortisol, testosterone, and antler growth in captive red deer (Cervus elaphus) males. Scientific Reports , 2023, 13, Article number: 21856. ISSN 2045-2322. 2023
BARTOŠOVÁ, Jitka., 2023 Věda a výzkum v hiporehabilitaci v ČR. In Uspořádání konference. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., s. . ISSN 2023
ŠÁROVÁ, Radka, MORAVCSÍKOVÁ, Ágnes a STANĚK, Stanislav. Vliv drbadel na welfare dojeného skotu. Náš chov, 2023, roč. 83(1), s. 41-43. ISSN . 2023
PLUHÁČEK, Jan, BLAHUTOVÁ, Blanka a BARTOŠ, Luděk. A case of male infanticide in captive sika deer (Cervus nippon). Behaviour, 2022, 159, 491-500. ISSN 0005-7959. 2022
CHERIN, Marco, BREDA, Marzia, ESATTORE, Bruno, HART, Vlastimil, TUREK, Jiří, PORCIELLO, Francesco, ANGELI, Giovanni, HOLPIN, Sofia a LURINO, Dawid A. A Pleistocene Fight Club revealed by the palaeobiological study of the Dama-like deer record from Pantalla (Italy). Scientific Reports, 2022, 12, Article number: 13898. ISSN 2045-2322. 2022
FALDYNA, Martin, HRDÝ, Jakub, KRÁSNA, Magdaléna…BARTOŠ, Luděk, BARTOŠOVÁ, Jitka, MALÁ, Gabriela, NOVÁK, Pavel et al. Africký mor prasat – výsledky výzkumu v České republice. Brno: Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i., 2022, 75 s. ISBN 978-80-7672-023-7 2022
LOJKA, Bohdan, TEUTSCHEROVÁ, Nikola, CHLÁDOVÁ, Anna, KALA, Lukáš, SZABÓ, Péter, MARTINÍK, Antonín, WEGER, Jan, HOUŠKA, Jakub, ČERVENKA, Jakub, KOTRBA, Radim et al. Agroforestry in the Czech Republic: What Hampers the Comeback of a Once Traditional Land Use System?. Agronomy-Basel, 2022, 12, Article Number 69. ISSN 2073-4395. 2022
MORAVCSÍKOVÁ, Ágnes a BARTOŠOVÁ, Jitka. Ako vplývajú zmeny v sociálnom prostredí na produkciu, reprodukciu a welfare dojníc. Rolnické noviny, 2022, roč. 16(2), s. 15-16. ISSN . 2022
ESATTORE, Bruno, ROSSI, A.C., BAZZONI, F., RIGGIO, C., OLIVIERA, R. a REFFETTI, F., 2022 Antipredator responses of fallow deer to the wolf in a mediterranean area. In Hystrix. Volume 33 (suppl.): Italian Journal of Mammalogy, s. . ISSN 2022
HRNKOVÁ, Johana, GOLOVCHENKO, Marina, MUSA, Abubakar Sadiq, NEEDHAM, Tersia, ITALIYA, Jignesh, CEACERO, Francisco, KOTRBA, Radim, GRUBHOFFER, Libor, RUDENKO, Natalie a ČERNÝ, Jiří. Borrelia spirochetes in European exotic farm animals. Frontiers in Veterinary Science, 2022, 9, Article number: 996015. ISSN 2297-1769. 2022
BARTOŠ, Luděk, PUTMAN, Rory, PLUHÁČEK, Jan, DUŠEK, Adam a BARTOŠOVÁ, Jitka. Bruce effect, pregnancy block and disruption or feticide: proposal of a new term ‘effect of nonsire male's presence. Animal Behaviour, 2022, 187, 117-119. ISSN 0003-3472. 2022
NEEDHAM, Tersia, MUSA, Abubakar Sadiq, KOTRBA, Radim, CEACERO, Francisco, HOFFMAN, Louwrens Christiaan, LEBEDOVÁ, Nicole a BUREŠ, Daniel. Carcass and offal yields of farmed common eland (Taurotragus oryx) males, as affected by age and Immunocastration. Animals, 2022, 12, Article number: 2893. ISSN 2076-2615. 2022
BIEFER, Elodie F., SYPHERD, Ciara C. -R., LINHART, Pavel, LELIVELD, Lisette M. C., de la TORRE, Monica Padilla, READ, Eva R., GUÉRIN, Carole, DEISS, Véronique, MONESTIER, Chloé, RASMUSSEN, Jeppe H., ŠPINKA, Marek et al. Classification of pig calls produced from birth to slaughter according to their emotional valence and context of production. Scientific Reports, 2022, 12, Article number: 3409. ISSN 2045-2322. 2022
BARTOŠ, Luděk, PUTMAN, Rory, PLUHÁČEK, Jan, DUŠEK, Adam a BARTOŠOVÁ, Jitka., 2022 Efekt Bruceové, předimplantační blokáda, postimplantační přerušení březosti, feticida... prostě efekt přítomnosti cizího samce. In 49. Konference ČSEtS Brno. Praha: Česká a slovenská etologická společnost, s. 42. ISSN 2022
NIČOVÁ, Klára. FEI Youth Equestrians Games. Jezdectví, 2022, roč. 70(5), s. 24-25. ISSN . 2022
RORVANG, Maria Vilain, NIČOVÁ, Klára a YNGVESSON, Jenny. Horse odor exploration behavior is influenced by pregnancy and age. Frontiers in Behavioral Neuroscience, 2022, 16, Article number: 941517. ISSN 1662-5153. 2022
BUČKOVÁ, Katarína, MORAVCSÍKOVÁ, Ágnes, ŠÁROVÁ, Radka, RAJMON, Radko a ŠPINKA, Marek. Indication of social buffering in disbudded calves. Scientific Reports, 2022, 12, Article number 13348. ISSN 2045-2322. 2022
CHRISTENSEN, Janne Winther, STROM, Christina Gudim, NIČOVÁ, Klára, de GAILLARD, Clotilde Lafaige, SANDOE, Peter a SKOVGARD, Henrik. Insect-repelling behaviour in horses in relation to insect prevalence and access to shelters. Applied Animal Behaviour Science, 2022, 247, Article Number: 105560. ISSN 0168-1591. 2022
ESATTORE, Bruno, ZÍTEK, Štěpán, BARTOŠOVÁ, Jitka a BARTOŠ, Luděk., 2022 Lateralized agonistic behaviour in captive red deer (Cervus elaphus) males: Dominance and body position matter during antler growth period. In 10th International Deer Biology Congress. Osijek, Croatia: University of Zagreb, s. 111. ISSN 2022
MIKULÁŠKOVÁ, Klára, KOVÁŘOVÁ, Jana a BARTOŠOVÁ, Jitka., 2022 Magnetoreception in horses: Less faults in a North-South direction in show jumping competitors. In 49. Konference ČSEtS Brno. Praha: Česká a slovenská etologická společnost, s. 14. ISSN 2022
BARTOŠ, Luděk, KOTRBA, Radim, DUŠEK, Adam, KOTT, Tomáš a BARTOŠOVÁ, Jitka., 2022 Mate a subordinate: The way to increase fitness through grand offspring in red deer (Cervus elaphus) hinds. In 10th International Deer Biology Congress. Osijek, Croatia: University of Zagreb, s. 104. ISSN 2022
NIČOVÁ, Klára, JŮVOVÁ, Laura a BARTOŠOVÁ, Jitka. Na prahu nového poznání: Epigenetika v chovu koní. Náš chov, 2022, roč. 82(2), s. 36-38. ISSN . 2022
MORAVCSÍKOVÁ, Ágnes, ŠÁROVÁ, Radka a STANĚK, Stanislav. Napájanie teliat vodou v období mliečnej výživy. Rolnické noviny, 2022, roč. 2022(51), s. 15-18. ISSN . 2022
PYSZKO, Martin, NĚMEČEK, Petr, HORÁK, Ondřej, PÁRAL, Václav, KOTRBA, Radim, HOFFMAN, Louwrens C. a ROBOVSKÝ, Jan. Newly described anatomical opening on forelimb tendon in the artiodactyls and its relation to knee clicks. Scientific Reports, 2022, 12, Article number: 4362. ISSN 2045-2322. 2022
PLUHÁČEK, Jan, TUČKOVÁ, Vladimíra a KING, Sarah R. B. Not just for males: Flehmen as a tool for detection of reproductive status and individual recognition across sexes in four African equid species. Behavioural Processes, 2022, 203, Article number: 104773. ISSN 0376-6357. 2022
PŘIKRYLOVÁ, Martina, ILLMANNOVÁ, Gudrun a HRADEC, Michal., 2022 Ontogeny of Vocalization and Behaviour in Gibbons (family Hylobatidae). In 49. Konference ČSEtS Brno. Praha: Česká a slovenská etologická společnost, s. 63. ISSN 2022
MORAVCSÍKOVÁ, Ágnes, ŠÁROVÁ, Radka a STANĚK, Stanislav. Problematika napájení vodou u telat v období mléčné výživy. Náš chov, 2022, roč. 82(11), s. 58-61. ISSN . 2022
VALNÍČKOVÁ, Barbora, ŠÁROVÁ, Radka a STĚHULOVÁ, Ilona. Productional data of primiparous dairy cows reared in different social environments during the first 8 weeks after birth. Data in Brief, 2022, 42, Article number: 108273. ISSN 2352-3409. 2022
ŠÁROVÁ, Radka, MORAVCSÍKOVÁ, Ágnes a VALNÍČKOVÁ, Barbora. Průzkum v oblasti odrohování telat ve stádech dojeného skotu v ČR. Selská revue, 2022, roč. 2022(7), s. 144-145. ISSN . 2022
MORAVCSÍKOVÁ, Ágnes, KRUNT, Ondřej, KRAUS, Adam, ZITA, Lukáš a BARTOŠ, Luděk., 2022 Reducing aggressive behaviour in rabbit does housed in groups. In 49. Konference ČSEtS Brno. Praha: Česká a slovenská etologická společnost, s. 19. ISSN 2022
MORAVCSÍKOVÁ, Ágnes, KRUNT, Ondřej, KRAUS, Adam, ZITA, Lukáš a BARTOŠ, Luděk., 2022 Reducing aggressive behaviour in rabbit does housed in groups. In Proceedings of the 55th ISAE Congress, 2022. North Macedonia: , s. 99. ISSN 2022
GOUMON, Sébastien, ILLMANNOVÁ, Gudrun, MOUSTSEN, Vivi A., BAXTER, Emma M. a EDWARDS, Sandra A. Review of Temporary Crating of Farrowing and Lactating Sows. Frontiers in Veterinary Science, 2022, 9, Article number: 811810. ISSN 2297-1769. 2022
DOSTÁLOVÁ, Anne, ŠPINKA, Marek, SKLENÁŘ, Josef a KLEJZAR, Tomáš. Rodinový chov prasat. Magazín Živé zemědělství, 2022, roč. 2(červen), s. 17-22. ISSN . 2022
ŠÁROVÁ, Radka a MORAVCSÍKOVÁ, Ágnes. Role sociálního prostředí v životě telat - 3. díl. Selská revue, 2022, roč. 2022(3), s. 106-107. ISSN . 2022
VALNÍČKOVÁ, Barbora, MORAVCSÍKOVÁ, Ágnes a ŠÁROVÁ, Radka. Role sociálního prostředí v životě telat - 4. díl. Selská revue, 2022, roč. 2022(5), s. 116-118. ISSN . 2022
MORAVCSÍKOVÁ, Ágnes a ŠÁROVÁ, Radka. Role sociálního prostředí v životě telat - 5. díl. Selská revue, 2022, roč. 2022(6), s. 104-105. ISSN . 2022
BENEDIKTOVÁ, Kateřina, ADÁMKOVÁ, Jana, MASILKOVA, Michaela, BARTOŠ, Luděk, KLEPRLÍKOVÁ, Lucie, SVOBODA, Jan, ZIKMUND, Miloslav a HART, Vlastimil. Spying the dog: Wearable action camera as a tool to understand dog’s behaviour during homing (Carnivora: Canidae). Lynx, n. s. (Praha), 2022, roč. 53(September), s. 257-269. ISSN 0024-7774. 2022
NIČOVÁ, Klára a BARTOŠOVÁ, Jitka. Still beyond a chance: Distribution of faults in elite show-jumping horses. PLoS One, 2022, 17, Article number: e0264615. ISSN 1932-6203. 2022
PLUHÁČEK, Jan. Stvrzené přátelství: přeznačkování u zeber a afrických oslů. Živa, 2022, roč. 69(6), s. 327-332. ISSN . 2022
ESATTORE, Bruno, SAGGIOMO, Laura, SENSI, Marco, FRANCIA, Vanessa a CHERIN, Marco. Tell me what you eat and I'll tell you horizontal ellipsis where you live: an updated review of the worldwide distribution and foraging ecology of the fallow deer (Dama dama). Mammalian Biology, 2022, 102, 321-338. ISSN 1616-5047. 2022
BAXTER, Emma M., MOUSTSEN, Vivi A., GOUMON, Sébastien, ILLMANN, Gudrun a EDWARDS, Sandra. Transitioning from crates to free farrowing: A roadmap to navigate key decisions. Frontiers in Veterinary Science, 2022, 9, Article number: 998192. ISSN 2297-1769. 2022
MORAVCSÍKOVÁ, Ágnes a ŠÁROVÁ, Radka. Vnímání bolesti u telat při a po odrohování. Selská revue, 2022, roč. 2022(4), s. 110-111. ISSN . 2022
MORAVCSÍKOVÁ, Ágnes a ŠÁROVÁ, Radka. Význam sociální hierarchie dojnic při využívání dojicích robotů. Náš chov, 2022, roč. 82(9), s. 54-56. ISSN . 2022
PLUHÁČEK, Jan, TUČKOVÁ, Vladimíra, ŠÁROVÁ, Radka a KING, Sarah R. B. Why wait to mark? Possible reasons behind latency from olfactory exploration to overmarking in four African equid species. Animal Cognition, 2022, 25, 1443-1452. ISSN 1435-9448. 2022
ESATTORE, Bruno, ŠLIPOGOR, Vedrana, SAGGIOMO, Laura a SELTMANN, Martin Walter., 2021 "How not to judge a deer by its cover”: A personality assessment study on captive adult red deer males (Cervus elaphus). In Proceedings of the 2021 ISAE East-West Central joint regional Conference. Praha: VÚŽV v.v.i., s. 14. ISSN 2021
ESATTORE, Bruno, ŠLIPOGOR, Vedrana, SAGGIOMO, Laura a SELTMANN, Martin Walter. “How not to judge a deer by its cover”: A personality assessment study on captive adult red deer males (Cervus elaphus). Behavioural Processes, 2021, 186, Article Number 104361. ISSN 0376-6357. 2021
HRADEC, Michal, ILLMANOVÁ, Gudrun a BOLECHOVÁ, Petra. A first report of separation calls in southern yellow‑cheeked gibbons (Nomascus gabriellae) in captivity. Primates, 2021, 62, 5-10. ISSN 0032-8332. 2021
ROZKOT, Miroslav, ILLMANNOVÁ, Gudrun a FRYDRYCHOVÁ, Soňa. A zase ty porodní klece pro prasnice. Náš chov, 2021, roč. 81(6), s. 33-35. ISSN . 2021
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Alternativní porodní kotce - řešení prostoru pro selata. Autoři: ILLMANNOVÁ, Gudrun, ROZKOT, Miroslav a BĚLKOVÁ, Jaroslava.. Česká republika. Ověřená technologie OT/VÚŽV/02/2021. 2021-12-20. 2021
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Alternativní porodní kotce - řešení prostoru pro selata. Autoři: ILLMANNOVÁ, Gudrun, ROZKOT, Miroslav a BĚLKOVÁ, Jaroslava.. Česká republika. Funkční vzorek FV/VÚŽV/05/2021. 2021-12-10. 2021
ILLMANNOVÁ, Gudrun, GOUMON, Sébastien a CHALOUPKOVÁ, Helena. Assessment of lying down behaviour in temporarily crated lactating sows. animal, 2021, 15, 100130. ISSN 1751-7311. 2021
PEŠKOVÁ, Lucie a HOSTOVSKÝ, Martin., 2021 Biochemical parameters in saliva as a marker of workload in horses. In XXIII. Konference mladých vědeckých pracovníků s mezinárodní účastí. : , s. 31-33. ISSN 2021
NIČOVÁ, Klára a BARTOŠOVÁ, Jitka. Brösarp projekt & Hoof Step System. iKůň, 2021, roč. Audiovizuální tvorba(https://ikun.cz/#!/aktualita?itemId=4052), s. . ISSN . 2021
LEVÁ, Michaela a PLUHÁČEK, Jan. Does social facilitation affect suckling behaviour in zebras?. Behavioural Processes, 2021, 185, Article Number: 104347. ISSN 0376-6357. 2021
MORAVCSÍKOVÁ, Ágnes, BUČKOVÁ, Katarína, ŠÁROVÁ, Radka a ŠPINKA, Marek., 2021 Effects of pair versus individual housing on calves' reactions to disbudding. In Proceedings of the 2021 ISAE East-West Central joint regional Conference. Praha: VÚŽV v.v.i., s. 10. ISSN 2021
SAGGIOMO, Laura, ESATTORE, Bruno a BARTOŠ, Luděk. Evaluating the management success of an alien species through its hunting bags: The case of the sika deer (cervus nippon) in the Czech Republic. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2021, 69, 327-336. ISSN 1211-8516. 2021
GLONEKOVÁ, Markéta, BRANDLOVÁ, Karolína a PLUHÁČEK, Jan. Further behavioural parameters support reciprocity and milk theft as explanations for giraffe allonursing. Scientific Reports , 2021, 11, Article Number: 7024. ISSN 2045-2322. 2021
MUSA, Abubakar S., NEEDHAM, Tersia, KOTRBA, Radim, NERADILOVÁ, Silvie, GANSWINDT, Andre a CEACERO, Francisco. Habituation of common eland (Taurotragus oryx) to intensive routine handling, and the effect of immunocastration thereon. Applied Animal Behaviour Science, 2021, 237, Article Number: 105294. ISSN 0168-1591. 2021
CHRISTENSEN, J.W., STROM, C.G., NIČOVÁ, Klára, SANDOE, P. a SKOVGARDD, H., 2021 Horse welfare during summer: Shelter access reduces insect-avoidance behaviour in pastured horses in Denmark. In 17th International Equitation Science Conference. Wagga, Australia: International Society for Equitation Science, s. 37. ISSN 2021
RORVANG, M.V., SASSNER, H., NAWROTH, C. a NIČOVÁ, Klára., 2021 Horses ability to solve transposition tasks. In 17th International Equitation Science Conference. Wagga, Australia: International Society for Equitation Science, s. 38. ISSN 2021
RORVANG, Maria Vilain, NIČOVÁ, Klára, SASSNER, Hanna a NAWROTH, Christian. Horses’ (Equus caballus) Ability to Solve Visible but Not Invisible Displacement Tasks Is Associated With Frustration Behavior and Heart Rate. Frontiers in Behavioral Neuroscience, 2021, 15, Article 792035. ISSN 1662-5153. 2021
BARTOŠ, Luděk, DUŠEK, Adam, BARTOŠOVÁ, Jitka, PLUHÁČEK, Jan a PUTMAN, Rory. How to escape male infanticide: mechanisms for avoiding or terminating pregnancy in mammals. Mammal Review, 2021, 51, 143-153. ISSN 0305-1838. 2021
ŠÁROVÁ, Radka, CAMERLINK, Irene, ZUPAN ŠEMROV, Marija a PATT, Antonia., 2021 ISAE East-West Central joint Regional conference 2021. In Spolupořádání konference. Online: Institute of Animal Science in Prague, Czech Republic et al., s. . ISSN 2021
ŠÁROVÁ, Radka. Legislativa a praxe odchovu telat. Náš chov, 2021, roč. 81(Speciální příloha Jak na správný odchov telat), s. 3-6. ISSN . 2021
KOUBA, Marek, BARTOŠ, Luděk, BARTOŠOVÁ, Jitka, HONGISTO, Kari a KORPIMÄKI, Erkki. Long-term trends in the body condition of parents and offspring of Tengmalm's owls under fluctuating food conditions and climate change. Scientific Reports , 2021, 11, Article Number 18893. ISSN 2045-2322. 2021
BUREŠ, Daniel, NEEDHAM, T., BARTOŇ, Luděk, LEBEDOVÁ, Nicole a KOTRBA, Radim. Možnosti zvyšování kvality masa antilopy losí z farmového chovu. Maso, 2021, roč. 32(6), s. 18-24. ISSN 1210-4086. 2021
BARTOŠOVÁ, Jitka., 2021 Prevence šíření afrického moru prasat v populaci prasat divokých: Technické možnosti a účinnost opatření v boji s nákazou a přemnoženými stavy. In Uspořádání workshopu. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., s. . ISSN 2021
NIČOVÁ, Klára. Před lockdownem na sever. Zpravodaj ČSEtS, 2021, roč. 33(červenec), s. 19-21. ISSN . 2021
DOSTÁLOVÁ, Anne, ŠPINKA, Marek, SKLENÁŘ, Josef a KLEJZAR, Tomáš. Rodinový způsob chovu prasat se zapouštěním kojících prasnic. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., 2021, 34 s. ISBN 978-80-7403-252-3 2021
MORAVCSÍKOVÁ, Ágnes a ŠÁROVÁ, Radka. Role sociálního prostředí v životě telat - 1. díl. Selská revue, 2021, roč. 2021(4), s. 58-60. ISSN . 2021
MORAVCSÍKOVÁ, Ágnes a ŠÁROVÁ, Radka. Role sociálního prostředí v životě telat - 2. díl. Selská revue, 2021, roč. 2021(5), s. 27-29. ISSN . 2021
HOSTOVSKÁ, Lucie, HOSTOVSKÝ, Martin a BARTOŠOVÁ, Jitka., 2021 Sliny a krev: Validace neinvazivního způsobu analýzy biochemických parametrů u koní – pilotní studie. In 48. konference České a Slovenské etologické společnosti. Praha: Česká a slovenská etologická společnost, s. . ISSN 2021
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI, MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ, VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI, v.v.i. STRNADY, VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, v.v.i. V PRAZE.. Technické prostředky a chovatelská opatření pro prevenci šíření afrického moru prasat v populaci prasat divokých v ČR. Autoři: BARTOŠOVÁ, Jitka, KAMLER, Jiří, BARTOŠ, Luděk, CUKOR, Jan, TUREK, Kamil, HAVRÁNEK, František, DRIMAJ, Jakub, MACHÁLEK, Antonín, ŠIMON, Josef a PLHAL, Radim.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7417-222-9. 2021-12-15. 2021
NIČOVÁ, Klára, YNGVESSON, J. a RORVANG, M.V., 2021 The efect of age and pregnancy on olfactory interest in horses. In 17th International Equitation Science Conference. Wagga, Australia: International Society for Equitation Science, s. 42. ISSN 2021
BUREŠ, Daniel, NEEDHAM, Tersia, BARTOŇ, Luděk, LEBEDOVÁ, Nicole, NY, Veit, CEACERO, Francisco, KOTRBA, Radim a HOFFMAN, Louwrenc., 2021 The effect of immunocastration and supplementary feeding level on m. longissimus lumborum quality of farmed fallow deer (Dama dama). In 67th International Congress of Meat Science and Technology. Kraków: iCoMST, s. 149. ISSN 2021
BUČKOVÁ, Katarína, ŠÁROVÁ, Radka, MORAVCSÍKOVÁ, Ágnes a ŠPINKA, Marek. The effect of pair housing on dairy calf health, performance, and behavior. Journal of Dairy Science, 2021, 104, 10282-10290. ISSN 0022-0302. 2021
SAGGIOMO, Laura, BAR, Valentina a ESATTORE, Bruno. The fox who cried wolf: A keywords and literature trend analysis on the phenomenon of mesopredator release. Ecological Complexity, 2021, 48, Article Number: 100963. ISSN 1476-945X. 2021
RAULT, J.-L., CAMERLINK, I., GOUMON, Sébastien, MUNDRY, R. a ŠPINKA, Marek. The Joint Log-Lift Task: A Social Foraging Paradigm. Frontiers in Veterinary Science, 2021, 8, Article 745627. ISSN 2297-1769. 2021
HRADEC, Michal, ILLMANNOVÁ, Gudrun, BARTOŠ, Luděk a BOLECHOVÁ, Petra. The transition from the female-like great calls to male calls during ontogeny in southern yellow-cheeked gibbon males (Nomascus gabriellae). Scientific Reports, 2021, 11, Article number 22040. ISSN 2045-2322. 2021
ADÁMKOVÁ, Jana, BENEDIKTOVÁ, Kateřina, BARTOŠ, Luděk, VYNIKALOVÁ, Lucie, NOVÁKOVÁ, Petra, HART, Vlastimil, PAINTER, Michael S. a BURDA, Hynek. Turning preference in dogs: North attracts while south repels. PLoS One, 2021, roč. 16(1), s. e0245940. ISSN 1932-6203. 2021
MORAVCSÍKOVÁ, Ágnes, BUČKOVÁ, Katarína, ŠÁROVÁ, Radka a ŠPINKA, Marek., 2021 Vliv párového versus individuálního ustájení na chování telat po odrohování. In Sborník 48. konference ČSEtS. Praha: Česká a Slovenská etologická společnost, s. 44. ISSN 2021
MORAVCSÍKOVÁ, Ágnes, ŠÁROVÁ, Radka a STANĚK, Stanislav. Vliv subklinické mastitidy na chování krav. Náš chov, 2021, roč. 81(6), s. 48-52. ISSN . 2021
BUČKOVÁ, Katarína a ŠÁROVÁ, Radka. Vplyv odrohovania na welfare a produkciu teliat. Rolnické noviny, 2021, roč. 2021(9.6.), s. 17-18. ISSN . 2021
BUČKOVÁ, Katarína a ŠÁROVÁ, Radka. Vplyv odrohovania na welfare teliat mliečneho dobytka. Náš chov, 2021, roč. 81(2), s. 52-54. ISSN . 2021
VALNÍČKOVÁ, Barbora, ŠÁROVÁ, Radka, STĚHULOVÁ, Ilona a ŠPINKA, Marek., 2021 Will socialized heifers produce more milk on the first lactation? – Effect of early social experiences on first lactation production traits, longevity or locomotion reaction to group change in female dairy cattle. In Proceedings of the 2021 ISAE East-West Central joint regional Conference. Praha: VÚŽV v.v.i., s. 11. ISSN 2021
MORAVCSÍKOVÁ, Ágnes, ŠÁROVÁ, Radka, VALNÍČKOVÁ, Barbora, PEŠKOVÁ, Lucie a STANĚK, Stanislav. Změna chování a příjmu krmiva jako signál blížícího se onemocnění. Náš chov, 2021, roč. 81(4), s. 56-58. ISSN . 2021
GLANCOVÁ, Lucie a BARTOŠOVÁ, Jitka. Život, který stojí za to žít. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., 2021, 20 s. ISBN 2021
NIČOVÁ, Klára., 2020 15. Mezinárodní konference International Society for Equitation Science. In Zpravodaj ČSEtS. Praha: Česká a Slovenská etologická společnost, s. 23-24. ISSN 2020
VILLAGRÁN, Matias, FREITAS-de-MELO, Aline, BARTOŠ, Luděk a UNGERFELD, Rodolfo Aggressive interactions among female, semi-captive pampas deer (Ozotoceros bezoarticus) increase within the hierarchy and after short-term removal of the male. Aggressive Behavior, 2020, 46, 181-187. ISSN 0096-140X. 2020
KOTRBA, Radim, ČAPOUNOVÁ, K., CHLÁDOVÁ, A., LOJKA, B., WEGER, J., HOUŠKA, J., KRČMÁŘOVÁ, J., a další., 2020 Agrolesnictví – příležitost pro krajinu a zemědělství – panelová výstava na střeše muzea. In Uspořádání výstavy. Praha, 2020-06-30 až 2020-09-30: Výzkumný ústav živočišné výroby v.v.i. a další, s. . ISSN 2020
NEEDHAM. Tersia, KOTRBA, Radim, HOFFMAN, Louwrens C. a BUREŠ, Daniel. Ante- and post-mortem strategies to improve the meat quality of high-value muscles harvested from farmed male common eland (Taurotragus oryx). Meat Science, 2020, 168, Article Nr.108183. ISSN 0309-1740. 2020
BARTOŠ, Luděk. Biologické základy pro myslivce: Genetika, faktory ovlivňující parožení a etologické aspekty chovu srnčí zvěře. Praha: Českomoravská myslivecká jednota, 2020, 330 s. ISBN 2020
NEEDHAM, Tersia, ENGELS, Retha A., BUREŠ, Daniel, KOTRBA, Radim, van RENSBURG, Berndt J. a HOFFMAN, Louwrens C. Carcass Yields and Physiochemical Meat Quality of Semi-extensive and Intensively Farmed Impala (Aepyceros melampus). Foods, 2020, 9, Article Number 418. ISSN 2304-8158. 2020
CEACERO, Francisco, CLAR, M. A., NY, Veit a KOTRBA, Radim. Differential effects of ruminally protected amino acids on fattening of fallow deer in two culling periods. animal, 2020, 14, 648-655. ISSN 1751-7311. 2020
GRÖSSBACHER, V., BUČKOVÁ, Katarína, LAWRENCE, A.B., ŠPINKA, Marek a WINCKLER, C. Discriminating spontaneous locomotor play of dairy calves using accelerometers. Journal of Dairy Science, 2020, 103, 1866-1873. ISSN . 2020
GUTMAN, Anke Kristina, ŠPINKA, Marek a WINCKLER, Christoph. Do familiar group mates facilitate integration into the milking group after calving?. Applied Animal Behaviour Science, 2020, 229, 105033. ISSN 0168-1591. 2020
ŠPINKA, Marek. Dokolečka dokola okolo her zvířat. Vesmír, 2020, roč. 2020(99), s. 561-562. ISSN . 2020
KOTRBA, Radim, BARTOŠ, Luděk a PAŘÍZEK, L. Domestikace, historie a farmové chovy jelenovitých. In Drobnochovy hospodářských zvířat. Praha: Profi-Press, 2020, s. 293-306. ISBN 978-80-88306-04-7. 2020
GOUMON, Sébastien, ILLMANNOVÁ, Gudrun, LESZKOWOVÁ, Iva, DOSTÁLOVÁ, Anne a CANTOR, Mauricio. Dyadic affiliative preferences in a stable group of domestic pigs. Applied Animal Behaviour Science, 2020, 230, 105045. ISSN 0168-1591. 2020
VALNÍČKOVÁ, Barbora, ŠÁROVÁ, Radka a ŠPINKA, Marek. Early social experiences do not affect first lactation production traits, longevity or locomotion reaction to group change in female dairy cattle. Applied Animal Behaviour Science, 2020, 230, 105015. ISSN 0168-1591. 2020
PLUHÁČEK, Jan, TUČKOVÁ, Vladimíra, ŠÁROVÁ, Radka a KING, Sarah R.B. Effect of social organisation on interspecific differences in overmarking behaviour of foals in African equids. Animal Cognition, 2020, 23, 131-140. ISSN 1435-9448. 2020
NY, Veit, KOTRBA, Radim, CAPPELLI, Jamil, BUREŠ, Daniel, CLAR, Mechie A., GARCIA, Andres J., LANDETE-CASTILLEJOS, Tomas, BARTOŇ, Luděk a CEACERO, Francisco. Effects of Lysine and Methionine supplementation on first antler growth in fallow deer (Dama dama). Small Ruminant Research, 2020, 187, Article Number: 106119. ISSN 0921-4488. 2020
SAGGIOMO, Laura, ESATTORE, Bruno a BARTOŠ, Luděk., 2020 Evaluating the management success of an alien species through its hunting bags: the case of the sika deer in the Czech Republic. In Sborník abstraktů XII.ročníku konference on-line. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, s. 36. ISSN 2020
De JONG, Joost F., van HOOFT, Pim, MEGENS, Hendrik-Jan, CROOIJMANS, Richard P.M.A., de GROOT, Gerard Arjen, PEMBERTON, Josephine M., HUISMAN, Jisca, BARTOŠ Luděk et al. Fragmentation and Translocation Distort the Genetic Landscape of Ungulates: Red Deer in the Netherlands. Frontiers in Ecology and Evolution, 2020, 8, Article 535715. ISSN 2296-701X. 2020
GLONEKOVÁ, Markéta, BRANDLOVÁ, Karolína a PLUHÁČEK, Jan. Giraffe males have longer suckling bouts than females. Journal of Mammalogy, 2020, 101, 558-563. ISSN 0022-2372. 2020
GLONEKOVÁ, Markéta, BRANDLOVÁ, Karolína a PLUHÁČEK, Jan. Higher maternal care and tolerance in more experienced giraffe mothers. Acta Ethologica, 2020, 23, 1-7. ISSN 0873-9749. 2020
CAWTHORN, Donna-Mareé, FITZHENRY, Leon Brett, KOTRBA, Radim, BUREŠ, Daniel a HOFFMAN, Louwrens C. Chemical composition of wild fallow deer (Dama dama) meat from South Africa: A preliminary evaluation. Foods, 2020, 9, Article number 598. ISSN 2304-8158. 2020
NEEDHAM, Tersta, LAUBSER, Johannes G., KOTRBA, Radim, BUREŠ, Daniel a HOFFMAN, Louwrens C. Influence of ageing on the physical qualities of the longissimus thoracis et lumborum and biceps femoris muscles from male and female free-ranging common eland (Taurotragus oryx). Meat Science, 2020, 159, Article Number: 107922. ISSN 1873-4138. 2020
BUREŠ, Daniel, NEEDHAM, Tersia, BARTOŇ, Luděk, FOŘTOVÁ, Jana, LEBEDOVÁ, Nicole, HOFFMAN, Louwrens C. a KOTRBA, Radim., 2020 Influence of different cooking methods on sensory characteristics of meat from common eland (Taurotragus oryx). In EuroSense 2020, 9th European Conference on Sensory and Consumer Research. Rotterdam, Nizozemsko: Oxford, s. P1.043. ISSN 2020
KOUBA, Marek, BARTOŠ, Luděk, BARTOŠOVÁ, Jitka, HONGISTO, Kari a KORPIMÄKI, Erkki. Interactive influences of fluctuations of main food resources and climate change on long-term population decline of Tengmalm's owls in the boreal forest. Scientific Reports , 2020, 10, Article Nr.20429. ISSN 2045-2322. 2020
NIČOVÁ, Klára a BARTOŠOVÁ, Jitka. Když matka selže: Odmítavé chování klisen k novorozeným hříbatům. Náš chov, 2020, roč. 80(6), s. 77-78. ISSN . 2020
KOUBA, Marek, DUŠEK, Adam, BARTOŠ, Luděk, BUŠINA, Tomáš, HANEL, Jan, MENCLOVÁ, Petra, KOUBA, Petr, POPELKOVÁ, Alena, TOMÁŠEK, Václav a ŠŤASTNÝ, Karel. Low food abundance prior to breeding results in female-biased sex allocation in Tengmalm’s Owl (Aegolius funerus). Journal of Ornithology, 2020, 161, 159-170. ISSN 0021-8375. 2020
NY, Veit, KOTRBA, Radim, CAPPELLI, J., BUREŠ, Daniel, CLAR, M.A., GARCÍA, A.J., LANDETE-CASTILLEJOS, T., BARTOŇ, Luděk a CEACERO, Francisco., 2020 Lysine and Methionine supplementation influence on antler growth of yearling fallow deer (Dama dama). In EAAP 2020, 71th EAAP virtual meeting. Wageningen: European Federation of Animal Science, s. 306. ISSN 2020
BENEDIKTOVÁ, Kateřina, ADÁMKOVÁ, Jana, SVOBODA, Jan, PAINTER, Michael, Scott, BARTOŠ, Luděk, NOVÁKOVÁ, Petra, VYNIKALOVÁ, Lucie, HART, Vlastimil, PHILLIPS, John a BURDA, Hynek. Magnetic alignment enhances homing efficiency of hunting dogs. eLife, 2020, 9, e55080. ISSN 2050-084X. 2020
PEŠKOVÁ, Lucie a BARTOŠOVÁ, Jitka. Malí vzhledem, velcí biologií: úspěchy a úskalí chovu miniaturních koní. Náš chov, 2020, roč. 80(1), s. 72-74. ISSN . 2020
NEEDHAM, Tersia, ENGELS, Rheta, BUREŠ, Daniel, KOTRBA, Radim a HOFFMAN, Louwrens C., 2020 Meat production potential of impala (Aepyceros melampus) under intensified systems. In EAAP 2020, 71th EAAP virtual meeting. Wageningen: European Federation of Animal Science, s. 567. ISSN 2020
ŠÁROVÁ, Radka, MORAVCSÍKOVÁ, Ágnes, VALNÍČKOVÁ, Barbora, STANĚK, Stanislav a BARTOŠOVÁ, Jitka. Moderní odchov telat dojeného skotu: využití sociálního prostředí. Praha: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. a Česká technologická platforma pro zemědělství, 2020, 56 s. ISBN 978-80-7403-242-4 2020
GRÖSSBACHER, Verena, LAWRENCE, Alistair B.,, WINCKLER, Christoph a ŠPINKA, Marek. Negative play contagion in calves. Scientific Reports, 2020, 10, 21699. ISSN 2045-2322. 2020
ILLMANNOVÁ, Gudrun, GOUMON,Sébastien, CHALOUPKOVÁ, Helena a LESZKOWOVÁ, Iva., 2020 Removal of confinement 3 days postpartum does not steadily increase exploratory behaviour nor reduce inactivity in domestic lactating sows. In 47.konference ČSEtS. Praha: Česká a Slovenská etologické společnost, s. 18. ISSN 2020
ŠPINKA, Marek a DOSTÁLOVÁ, Anne. Rodinkový způsob chovu prasat. Zemědělec, 2020, roč. 28(12), s. 43. ISSN . 2020
DUŠEK Adam, JIŘÍKOVÁ Kamila, ESATTORE Bruno, KOTRBA Radim, KOTT Tomáš a BARTOŠ Luděk., 2020 Sociální dominance samic jelena evropského (Cervus elaphus): vliv laktace, věku a pohlavních hormonů. In Zoologické dny. Olomouc: Ústav biologie obratlovců, s. 52-53. ISSN 2020
BUREŠ, Daniel, BARTOŇ, Luděk, KUDRNÁČOVÁ, Eva, KOTRBA, Radim a HOFFMAN, Louwrens C. The effect of Barley and Lysine Supplementation on the longissimus lumborum meat quality of pasture-raised fallow deer (Dama Dama). Foods, 2020, 9, 1255. ISSN 2304-8158. 2020
ESATTORE, Bruno, VILLAGRÁN, M., PLUHÁČEK, Jan, KOMÁRKOVÁ, Martina, DUŠEK, Adam, KOTRBA, Radim, BARTOŠOVÁ, Jitka a BARTOŠ, Luděk. To beat or not to beat: Behavioral plasticity during the antler growth period affects cortisol but not testosterone concentrations in red deer (Cervus elaphus) males. General and Comparative Endocrinology, 2020, 297, Article number 113552. ISSN 0016-6480. 2020
SENSI, Marco, MAZZA, Giuseppe, MORI, Emiliano a ESATTORE, Bruno. Valutazione Ambientale del Fiume Merse (Toscana) Associata a Campionamenti del Granchio di Fiume Potamon Fluviatile. Atti della società toscana di scienze naturali, 2020, roč. 127(serie B), s. 121-126. ISSN není. 2020
MORAVCSÍKOVÁ, Ágnes a BARTOŠOVÁ, Jitka. Vliv změn v sociálním prostředí na produkci a welfare dojnic. Náš chov, 2020, roč. 80(2), s. 55-58. ISSN . 2020
PEŠKOVÁ, Lucie a HOSTOVSKÝ, M. Výraz tváře jako indikátor emotivních stavů a welfare koní. Veterinářství, 2020, roč. 70(11), s. 674-677. ISSN 0506-8231. 2020
BARTOŠOVÁ, Jitka a NIČOVÁ, Klára. Využití teorie učení a biologických poznatků ve výcviku a využití koní. Praha: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. a Česká technologická platforma pro zemědělství, 2020, 67 s. ISBN 978-80-7403-246-2 2020
SAGGIOMO, Laura, ESATTORE, Bruno a PICONE, Flavio. What are we talking about? Sika deer (Cervus nippon): A bibliometric network analysis. Ecological Informatics , 2020, 60, Article number 101146. ISSN 1574-9541. 2020
ŠÁROVÁ, Radka, VALNÍČKOVÁ, Barbora, MORAVCSÍKOVÁ, Ágnes, STANĚK, Stanislav a BARTOŠOVÁ, Jitka. Základy etologie dojeného skotu pro chovatele. Praha: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. a Česká technologická platforma pro zemědělství, 2020, 80 s. ISBN 978-80-7403-244-8 2020
BUČKOVÁ, Katarína a ŠÁROVÁ, Radka. Zásady kŕmenia teliat mliečnymi nápojmi. Krmivářství, 2020, roč. 24(4), s. 21-24. ISSN . 2020
NIČOVÁ, Klára a BARTOŠOVÁ, Jitka. Zavádění koní do startovacích boxů: Pohled vědy a teorie učení. IC magazín, 2020, roč. 2020(8), s. 84-87. ISSN . 2020
BUČKOVÁ, Katarína a ŠÁROVÁ, Radka. Zdravie teliat v párovom a skupinovom ustajnení. Rolnické noviny, 2020, roč. 2020(38), s. 22-23. ISSN . 2020
BUČKOVÁ, Katarína a ŠÁROVÁ, Radka. Zdravotný stav teliat v párovom a skupinovom ustajnení. Náš chov, 2020, roč. 80(6), s. 52-54. ISSN . 2020

VŠECHNY PUBLIKACE